EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Wernisaż: Dzieje Pieniądza - Księstwo Warszawskie 1807-1815

Gdzie?
Wernisaż: Dzieje Pieniądza - Księstwo Warszawskie 1807-1815

Dzieje Pieniądza. Księstwo Warszawskie (1807-1815)


Autor: Wojciech Ślusarczyk, Jarosław Kozłowski


Miejsce ekspozycji: Europejskie Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4 na Wyspie Młyńskiej


Celem wystawy będzie prezentacja systemów monetarnych, funkcjonujących w Europie w 2 połowie XVIII 1 poł. XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojen napoleońskich, a także ukazanie gospodarczo – ekonomicznych funkcji pieniądza w tym czasie. Na ekspozycji znajdą sią monety i banknoty francuskie, polskie, pruskie, austriackie, rosyjskie oraz monety Wolnego Miasta Gdańska. Narracja rozpocznie się od rewolucji francuskiej (1789r.) i rozbiorów Polski (1772 – 1795), a zakończy w czasie wprowadzenia w życie postanowień kongresu wiedeńskiego (1815r.). Głównym tematem ekspozycji będzie okres istnienia Księstwa Warszawskiego. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z jego historią – sytuacją polityczną, gospodarczą i militarną – ukazaną przez pryzmat emitowanych przez nie monet i banknotów. Losy Księstwa przedstawione zostaną w panującym wówczas kontekście geopolitycznym, zaprezentowanym również za pomocą znaków pieniężnych. Ekspozycja ma na celu przybliżyć w przystępny sposób historię pieniądza. Pozwoli to na podniesienie wiedzy historycznej zwiedzających.


 Wystawa będzie dostępna w terminie: 20 maja 2017 – 8 kwietnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Pieniądza przy


ul. Mennica 4

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand