Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Wykład | Grafika polska wobec współczesnych technologii

Gdzie?
Wykład | Grafika polska wobec współczesnych technologii

Wykład // Między tradycją i nowatorstwem. Grafika polska wobec współczesnych technologii budowania wizualnego przekazu.
Prowadzenie | dr Sebastian Dudzik (UMK)
wstęp wolny
wykład z cyklu "Okiem historyka sztuki"
Grafika, jak każda inna forma artystycznej ekspresji, nieustannie szuka odpowiedniej i zarazem aktualnej formuły budowania wypowiedzi.
Pytanie - Jak to jest zrobione? - nie może być jednak stawiane w oderwaniu od innego pytania - Dlaczego to zostało tak zrobione?. Bez tego uzupełnienia nasza odpowiedź będzie dotyczyła tylko aspektów rzemieślniczych twórczego procesu. Dopiero pytanie „dlaczego?” kieruje z powrotem naszą uwagę na język i jego aktualność, na ciągłe nieustające „dostosowywanie się" sztuki  do współczesnych norm i sposobów komunikacji.
W tym kontekście grafika artystyczna zajmuje specyficzną pozycję. Dzięki swej mechanicznej naturze uwarunkowanej istnieniem matrycy i jej multiplikacyjnego potencjału blisko jej do nauki i technologii. Jednocześnie doskonale wpasowuje się we współczesną cywilizacyjną rzeczywistość, która zawładnięta została poprzez proces nieustannego, wielopoziomowego powielania (od produktów po informację).
W większości przypadków owe poszukiwania czy nawet „wichrzycielskie” próby łamania dotychczasowych norm i definicji sztuki graficznej wynikają bezpośrednio ze wspomnianego już wyżej nieustannego procesu aktualizowania „języka”, dostosowywania jego norm do panujących „tu i teraz” kulturowych i cywilizacyjnych realiów.
Zapraszam  zatem na małą wyprawę w fascynujący świat graficznego dyskursu z komunikacyjnymi, technologicznymi, ale także mentalnymi i kulturowymi uwarunkowaniami współczesności.
[artyści m.in.: Izabela Gustowska, Marek Glinkowski, Ksawery Kaliski, Karol Pomykała, Marta Pogorzelec, Grzegorz Myćka, Darek Gajewski, Jakub Cikała, Andreas Guskos, Małgorzata ET BER Warlikowska]
SEBASTIAN DUDZIK | absolwent Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, w 2006 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu pod przewodnictwem prof. dr hab. Zygmunta Waźbińskiego.
Jego zainteresowania badawcze lokują się zasadniczo w dwóch obszarach czasowych i problemowych. Pierwszym z nich jest mecenat artystyczny i kultura przedmiotu czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XVI i początków XVII wieku. Drugim obszarem jest historia oraz teoria grafiki artystycznej oraz mediów cyfrowych i ich relacji z tradycyjnymi formami wypowiedzi artystycznej; w tym zakresie mieści się również szeroko pojęte zagadnienie prezentacji sztuki, strategii wystawienniczych i kolekcjonerskich nowych mediów.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand