EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Eco developer - photographic workshops with Peter Bjerg

Gdzie?
Eco developer - photographic workshops with Peter Bjerg

Dowiedz się, jak opracować czarno-biały film i srebrny żelatynowy papier z przyjaznymi dla środowiska alternatywami
Podczas warsztatów nauczysz się mieszać i używać własnego ekologicznego wywoływacza zarówno do filmów BW, jak i papieru fotograficznego.
W celu wywołania filmu przygotujemy wywoływacz „caffenol” z kawy rozpuszczalnej, napojów gazowanych i witaminy C.
W przypadku wywoływania papieru zmieszamy i użyjemy różnych naturalnych składników, które można stosować zamiast kawy, ponieważ zawierają one fenole, które działają jako wywoływacze (używają sody, aby osiągnąć alkaliczne pH, oraz witaminy C, aby wspomóc rozwój) .
Więcej o eko-wywoływaniu przeczytasz na blogu Petera Bjerga:
https://www.peterbjerg.dk/blog/2019/7/3/caffenol-film-developer-part-ii
Program
Część pierwsza:
– Wprowadzenie do eko-wywoływania. Jak to działa?
– Przygotowanie własnego eko-wywoływacza „Cafetenolu”.
– Wywołanie własnych filmów.
Część druga:
– Przygotowanie różnych eko-wywołaczy z herbat, owoców, piwa i ziół.
– Wykonywanie portretów przez nauczyciela na błonie pozytywowej 4×5.
– Wywoływanie swoich portretów za pomocą wybranego przez siebie eko-wywoływacza.
W cenie:  wszystkie składniki i materiały potrzebne do przygotowania eko-wywoływaczy.
Ważne: należy przynieść ze sobą rolkę naświetlonego, nierozwiniętego czarno-białego filmu (35 mm lub 120 mm).
Warsztaty w języku angielskim.
koszt: 50 zł
Zapisy: lukasz@farbiarnia.org
Learn how to develop black & white film and silver gelantine paper with ecofriendly alternatives
In this hands-on workshop, you will learn how to mix and use your own eco-friendly photo developer for both BW-film and photographic paper. 
For film development, we will mix a “caffenol” developer made of instant coffee, soda and C-vitamin.
For paper development, we will mix and use a variety of natural ingredients that can be used instead of coffee, because they contain phenols that act as developer, (still using soda to achieve an alkaline pH, and C-vitamin to aid the developing).  
You can read more about eco-developing, including links to best resources online on Peters blog:
https://www.peterbjerg.dk/blog/2019/7/3/caffenol-film-developer-part-ii
Program:
Part One
– Introduction to eco-developers. How does it work?
– Mix your own Caffenol developer
– Develop your film.
Part Two
– Mixing of a variety of eco-developers from teas, fruits, beer and herbs.
– Portraits taken by teacher on 4×5 “direct positive paper”
– Develop your portraits in your choice of eco developers
Included: All ingredients and materials needed for eco-developing.
Important: Bring a roll of exposed undeveloped BW film (either 35mm or 120mm).
Workshops in English.
Fee: 50 zł
Registration: lukasz@farbiarnia.org


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand