EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA dz. 2

Gdzie?
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA dz. 2

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.
Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.
III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.
Proponowane zagadnienia referatów: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna. Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.
PROGRAM
WTOREK 17.09.2019
9.00-9.30 - Maciej Szarafiński, Konserwator, rzeczoznawca historycznych fortepianów, fortepianmistrz, Sposoby opowiadania historii fortepianu
9.30-10.00 Janusz Starzyk, Stroiciel fortepianów i pianin
Strój mezotoniczny i nierównomiernie temperowany w praktyce
10.00-10.30, Andrzej Włodarczyk, Technik budowy fortepianów,
Prace konserwatorskie przy fortepianie F.J.Marty, Królewiec ok. 1810-1820 r.
10.30-11.00 - Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Nieznany fortepian z Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu
11.00-11.30 - Michał Bruliński, Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
Fortepian w retrospektywnym duecie polskiego oświecenia: utopijna trampolina czy melancholijny artefakt?
11.45-12.15 - Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel
Działalność i dorobek naukowy prof. Jerzego Gołosa
12.15-12.45 - Dr Andrzej Prasał, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego
Nowy ideał organów – Orgelbewegung na ziemi kłodzkiej
14.00-14.30 - Dr Jacek Steczkowski
Kopie i fałszerstwa w lutnictwie artystycznym
14.30-15.30 - Prof. Honorata Stalmierska, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Jan Bartoś
Atrybucja skrzypiec będących w posiadaniu Musée de la Musique Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, jako instrumentu należącego do polskiej szkoły lutniczej XVII i XVIII w.
15.45-16.30 - Karl K. Koch (Karol Kamil Koć)
Gitarzysta i konserwator dzieł sztuki, uczeń M° Lorenzo Frignaniego
Jak brzmiały instrumenty dawne? Gitara romantyczna na Półwyspie Apenińskim w XIX w. Kopia lutnicza jako sposób zachowania i upowszechnienia znajomości brzmienia
16.30-17.15 PROMOCJA SŁOWNIKA
Prof. Beniamin Vogel - Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku, wydanie II, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz 2019
17.15-17.45, Monika Stachowiak, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Klawesyn z 1983 roku wybudowany przez Alana Gotto jako przykład kopii instrumentu flamandzkiego
19.00 KONCERT
Ottorino Respighi, Sonata h-moll na skrzypce i fortepian
– koncert pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Michał Szałach (skrzypce), Justyna Jażdzyk (fortepian: Bechstein, XIX w.)


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki    aplikacji mobilnej (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres  wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand