Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

8th On Art Film Festival | day 4

Gdzie?
8th On Art Film Festival | day 4

| FILM 1 - video art
Collage 11: (Dementia) 13 - reż. LuisCarlos Rodríguez, Hiszpania, 2019 (9 min)
Sceny z klasycznych czarno-białych filmów stają się inspiracją do opowiedzenia nowej historii.
| FILM 2 - video art
Ritual - reż. Clayton Beugeling, Kanadra, 2017 (11min)
Video art bada tworzenie mitów. Jak cykliczną historię urodzenia, transformację, oczyszczenie, śmierć i odrodzenie jest opowiedziane przez prowokacyjne zdjęcia i teksty liryczne.
| FILM 3 - video art
The Milkman - reż. Giovanni Sabbagh, Liban, 2017 (11min)
Mężczyzna rodzi się w surrealnym świecie, w którym próbuje stworzyć życie. Z każdym początkiem przychodzi koniec i w końcu rodzi się nowy początek.
| FILM 4 - dokument kat. performans
Greta Gratos - reż. Séverine Barde, Szwajcaria, 2018 (86 min)
Greta Gratos to diva: wciągająca, niepokojąca i poetycka. Greta to postać stworzona i ucieleśniona przez aktora Pierandré Boo. Piosenkarka, aktorka, publicystka i rzeczniczka spraw dla niej ważnych: zaprasza nas do zadawania sobie pytań o naszą własną tożsamość i różnorodność.
***
| FILM 1 - video art
Collage 11: (Dementia) 13 - dir. LuisCarlos Rodríguez, Spain, 2019 (9 min)
Scenes from classic black and white films become an inspiration to tell a new story.
| FILM 2 - video art
Ritual - dir. Clayton Beugeling, Canada, 2017 (11min)
Video art explores the creation of myths. How cyclical history of birth, transformation, purification, death and rebirth is told through provocative pictures and lyrical texts.
| FILM 3 - video art
The Milkman - dir. Giovanni Sabbagh, Liban, 2017 (11min)
A man is born in a surreal world in which he tries to create life. With each beginning comes the end and finally a new beginning is born.
| FILM 4 - document cat. performance
Greta Gratos - reż. Séverine Barde, Szwajcaria, 2018 (86 min)
Greta Gratos is a diva: addictive, disturbing and poetic. Greta is a character created and embodied by actor Pierandré Boo. Singer, actress, publicist and spokeswoman for matters important to her: she invites us to ask questions about our own identity and diversity.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).    
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres  wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand