EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Regionalne Forum Turystyki

Regionalne Forum Turystyki
Spotkanie jest dedykowane branży, przedstawicielom samorządu terytorialnego, osobom zajmującym się tworzeniem produktu, jego komercjalizacją, promocją na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz wszystkim środowiskom zainteresowanym rozwojem turystyki. Program spotkania obejmuje wykłady, prezentacje oraz debatę regionalną.
 
K-POT wraz z Polską Organizacją Turystyczną zadbał o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, angażując cenionych w branży ekspertów i praktyków. Ważnym elementem Forum będzie dyskusja panelowa z udziałem przedsiębiorców, samorządowców i uczelni.
 
Wspólna Inicjatywa Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej ma służyć zarówno zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów, jak i konstruktywnej dyskusji uwzględniającej opinie i potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Ma również służyć określeniu właściwej rangi środowiska turystyki.
 
Patronat nad wydarzeniem objął Pan Piotr Całbecki - Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerem przedsięwzięcia jest Miasto Bydgoszcz.
do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand