EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Grzegorz Pleszyński - MAŁE OBRAZY i MAŁY KONCERT

Gdzie?
Grzegorz Pleszyński - MAŁE OBRAZY i MAŁY KONCERT

Artysta
i pedagog, zajmuje się między innymi takimi dziedzinami sztuki, jak
performance, instalacja, video art. Z wielką pasją i umiejętnością
tworzy sztukę z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Wciąga ich w obszar
działań artystycznych, przekazując im swoje przesłanie o harmonii
człowieka z innymi ludźmi, naturą i kosmosem. Pracuje z ludźmi skazanymi
w więzieniach, za swoją dziesięcioletnią pracę otrzymał srebrny medal
zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych. Wraz z Henrykiem Narewskim
działa około 20 lat w Bydgoskim Areszcie Śledczym i innych placówkach
penitencjarnych. "Harmonia Sztuki - Harmonia Świata" jest akcją mającą
na celu poszukiwanie poprzez sztukę własnej tożsamości i przywrócenie
ludziom poczucia przynależności do społeczeństwa. Pleszyński jest
przekonany o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym
przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie
siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom
cywilizacji technicznej i przywrócić poczucie harmonii z naturą,
wszechświatem i drugim człowiekiem. Współtworzy z ludźmi
niepełnosprawnymi i upośledzonymi. Jest autorem wielu projektów
artystycznych z ludźmi niepełnosprawnymi, między innymi w bydgoskiej
szkole dla osób niedowidzących.

Uczy dzieci i młodzież, za co
nagrodzony został nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i nagrodą Kuratora
Oświaty. Od 1999 roku jest dyrektorem bydgoskiego oddziału
Międzynarodowego Muzeum Artystów (International Artists Museum). Był
współorganizatorem Konstrukcji w Procesie 2000 pod nazwą "Ta Ziemia Jest
Kwiatem".

Jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn.
"Antydepresyjna Szkoła". Odbyło się już 11 edycji tego wydarzenia.
Wzięło w nich udział około 1000 szkół podstawowych i średnich z Polski i
zagranicy. Prowadzi warsztaty i prelekcje o sztuce i jej filozoficznych
odniesieniach do współczesności.


do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand