Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

IX Marsz na orientację 18 Południkiem przez Bydgoszcz

Gdzie?
IX Marsz na orientację 18 Południkiem przez Bydgoszcz

Informacje od Organizatora:
Proponujemy  Państwu  spacer z mapą   po miejscach w Bydgoszczy, nawiązujących  do historii miasta,  przez które przebiega  18. Południk ( oraz  w  jego najbliższej okolicy).   W tym roku trasa marszu będzie nawiązywała  do okresu zaborów aż do odzyskania niepodległości oraz przejęcia władzy w Bydgoszczy przez administrację polską w roku 1920.
Na trasie uczestnicy będą korzystać z kolorowej  mapy przygotowanej specjalnie na Marsz po 18. Południku.
Impreza skierowana do wszystkich turystów ,  w tym  także do osób początkujących i mniej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku; każdy znajdzie na tej trasie coś interesującego dla siebie.
Długość trasy ok. 3 km dla początkujących (trasa TP) oraz ok.  4 km dla nieco bardziej zaawansowanych (trasa TU).
Obie trasy nie są skomplikowane, a  decyzję o wyborze trasy podejmuje uczestnik podczas marszu.
Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu do  karty startowej, który uczestnik wykonuje osobiście i dlatego potrzebny będzie na trasie długopis.
Początkujący będą mogli uzyskać na starcie, wraz z mapą i kartą startową, dodatkowe wyjaśnienia.
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy.
2. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Zarząd Okręgowy PCK w Bydgoszczy
Wojewódzkie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Miejskie Centrum Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
Bydgoskie Centrum Informacji
Rada Osiedla Bydgoszcz – Szwederowo
Szkolne Koło PTSM w Złejwsi Wielkiej
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT w Toruniu
3. KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kierownik imprezy - Stefan Pastuszewski
Budowa trasy - Waldemar Fijor - Klub Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia oraz członkowie i sympatycy - Bractwa 18 Południka.
4. TERMIN I SEKRETARIAT IMPREZY:
10 października  2020  (sobota); Wojewódzkie Centrum Kultury przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy.
5. OBOWIĄZKI  I ZALECENIA  EPIDEMICZNE:
W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 możliwość udziału w  imprezie będą miały osoby, zespoły lub grupy zarejestrowane poprzez formularz zgłoszeniowy. Kierownicy grup będą zobowiązani do pozostawienia w sekretariacie imprezy aktualnej imiennej listy uczestników wraz  z  kontaktem do kierownika grupy. Po odbiór materiałów startowych zgłaszają się kierownicy grup zespołów oraz osoby startujące  indywidualne (w maseczce zakrywającej nos i usta) z zachowaniem wymaganego dystansu.
Na stronie internetowej imprezy zostanie opublikowana , na ok.  48 godzin przed imprezą , lista uczestników  wraz z sugerowanym czasem przybycia do sekretariatu  po odbiór materiałów startowych (w celu uniknięcia niepożądanego  zatłoczenia). Podczas pokonywania trasy wpisy do karty startowej będą wykonywane własnym przyrządem do pisania. Na mecie imprezy nie będą serwowane żadne posiłki oraz napoje.
6. WYDAWANIE MATERIAŁÓW STARTOWYCH:
Materiały startowe będą wydawane na bieżąco przez cały czas, pomiędzy godz.  10.00  a 12.00 w godzinach sugerowanych dla poszczególnych grup i zespołów (na liście startowej opublikowanej na 48 godzin przed imprezą na stronie imprezy );  zaraz po otrzymaniu materiałów startowych wychodzi się na trasę  marszu.
7. TRASA:
TP : trasa turystyczno-krajoznawcza  dla  początkujących ok. 3 km  (niezależnie od wieku),
TU: trasa turystyczno-krajoznawcza  dla średnio zaawansowanych  ok.  4 – 5  km (niezależnie od wieku).
Na trasie nie będzie obowiązywał limit czasu,  ale do  godz. 14.00  należy zdążyć z oddaniem karty startowej na mecie.
Sędziowanie wg Zasad Punktacji w Turystycznych Imprezach na Orientację ZG PTTK http://ino.pttk.pl/przepisy/przepisy.php)
8. PROGRAM IMPREZY:
10.00 - 12.00 wydawanie materiałów startowych
11.00 - 14.00 przyjmowanie kart startowych na mecie  (siedziba Zarządu Okręgowego PCK przy ul. Warmińskiego 10).
9. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
Zgłoszenia (należy podać liczbę uczestników)  przyjmowane będą do dnia   5  października  2020 r.  (poniedziałek) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie:  www.skarmat.pl  w zakładce  imprezy.
Wpisowe w wysokości:  4,00  zł/os,   płatne w sekretariacie imprezy przed  startem.
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a pobierane wpisowe jest  przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacyjnych.
10. ŚWIADCZENIA:
Mapa startowa (kolorowa) z zaznaczoną  trasą  dla każdego uczestnika, odcisk okolicznościowej pieczęci, potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na Orientację i Odznaki Turystyki Pieszej.
11. PODSUMOWANIE IMPREZY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Pierwsze relacje z imprezy  zostaną zamieszczone na stronie :   www.skarmat.pl    w   poniedziałek  12  października a  szczegółowy protokół do poniedziałku 19 października 2020 r.
12. UWAGI KOŃCOWE:
-    impreza odbędzie się bez względu na pogodę,
-    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
-    uczestnicy, zgłaszający się na marsz indywidualnie lub za pośrednictwem  szkół, klubów itp. wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku oraz imienia i nazwiska   w relacjach zamieszczanych w mediach, wynikach oraz protokołach końcowych,
-    osoby niepełnoletnie poruszają się po trasie w zespołach pod opieką osób dorosłych,
-    uczestnicy powinni być wyposażeni w długopisy lub pisaki,
-    świadczenia przysługują tylko uczestnikom zgłoszonym - przybyłym na imprezę,
-    na mecie naszej imprezy  będzie bita okolicznościowa moneta, będzie można ją nabyć za 2 zł !


______________________
Kalendarz wydarzeń  odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).   
______________________  
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl      
______________________  
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand