Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Maria Danilewicz-Zielińska - emigracja i jedność kultury polskiej

Gdzie?
Maria Danilewicz-Zielińska - emigracja i jedność kultury polskiej

Wykład prof. Henryka Siewierskiego (Universidade de Brasilia) pt. „Maria Danilewicz-Zielińska – emigracja i jedność kultury polskiej”.
Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki, Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają 12.10.2017 (czwartek) o godz. 16.30 do Auli A Biblioteki UKW na wykład prof. Henryka Siewierskiego (Universidade de Brasilia) pt. „Maria Danilewicz-Zielińska – emigracja i jedność kultury polskiej”.
Wykład poświęcony jest urodzonej w Aleksandrowie Kujawskim w 1907 roku, a od wybuchu II wojny światowej pozostającej na emigracji pisarce (była m. in. autorką powieści Dom, mówiącej o rodzinnych Kujawach) i działaczce – od roku 1960 m. in. współpracującej z paryską „Kulturą”, a w latach 1953-1987 przed mikrofonami Radia Wolna Europa przedstawiającej ok. 250 książek wydanych w kraju i na emigracji. Ponadto dalej zajmowała się zapoczątkowaną jeszcze przed wojną pracą naukową (w fundamentalnej Literaturze polskiej na Obczyźnie wydawanej w Londynie w latach 1964-65 jej wkład stanowiła część Pogląd ogólny na literaturę emigracyjną).
Wykładowca miał okazję zetknąć się z nią osobiście. Sam profesor Siewierski, absolwent UJ, od 1987 roku wykłada na stołecznym uniwersytecie w Brazylii. Jest on między innymi autorem książki Historia da literatura polonesa i licznych artykułów na temat literatury polskiej i brazylijskiej. Prowadzi też szeroko zakrojoną działalność tłumaczeniową (na język polski przetłumaczył np. epicko-liryczny poemat Fernando Pessoi Mensagem, na język portugalski m. in. dzieła Brunona Schulza oraz wydał książkę Adam Mickiewicz: um poeta peregrino). Spotkanie z nim może być zatem cennym doświadczeniem dla wielu zainteresowanych – nie tylko Danilewicz-Zielińską, ale i problematyką emigracyjną.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand