Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Pamięć-Historia-Kultura Anatomia Polityki Historycznej

Gdzie?
Pamięć-Historia-Kultura Anatomia Polityki Historycznej

Informacje ogólne: Problem polityki historycznej odgrywa istotną rolę we współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych. Jako cel konferencji określamy podjęcie wielowątkowej refleksji na temat pamięci w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym. Naszą intencją jest usystematyzowanie problemów definicyjnych i przegląd rozwiązań instytucjonalnych w omawianym zakresie. Warto przy tej okazji dokonać również porównań doświadczeń polskich z tendencjami europejskimi i światowymi.


Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy historyków, socjologów, kulturoznawców, antropologów kultury, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad pamięcią i historią w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym.


Proponujemy, aby rozważania skupiły się wokół następujących zagadnień:
- historia i kultura jako fundamenty kreowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej w kontekście kultury pamięci i polityki pamięci (polityki historycznej);
- uniwersalne mechanizmy tożsamości narodowej w społeczeństwach europejskich;
- transgraniczna polityka pamięci, eksponowanie tożsamości Innego;
- praktyki stosowane w celu wzmocnienia tożsamości (patriotyzm i „obywatelskość”);
- pamięć o przeszłości w kulturze i sztuce;
- polityka pamięci jako element polityki kulturalnej;
- anatomia polityki pamięci;
- relacje polityki i kultury pamięci;
- polityka a dyplomacja pamięci;
- polityka miejsca;
- pamięć a komunikowanie publiczne/polityczne;
- miejsca pamięci;
- aksjologia a pamięć;
- pola zastosowania pojęcia postpamięci;
- pamięć a doświadczenie;
- narracja jako opowieść o doświadczeniu;
- rola mediów w dyskursie na temat przeszłości i media jako komponent polityki pamięci.


Serdecznie zapraszamy.

Komitet naukowy konferencji:
Dr hab. Iwona Benenowska ibene@ukw.edu.pl
Dr hab. Beata Morzyńska -Wrzosek beatamw@abas.pl
Dr Monika Opioła-Cegiełka m.opiola@ukw.edu.pl
Dr Joanna Szczutkowska historyk@ukw.edu.pl
Sekretarz naukowy konferencji: mgr Gabriela Frischke
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy anatomia.polityki@gmail.com.


https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/konf/anatomia-zaproszenie.pdf

 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand