Przejdź do treści
Młyny Rothera

Description

Młyny Rothera to zespół nieruchomości założony na planie litery L, z budynkiem głównym w rzucie kwadratu, ujętym dwoma skrzydłami na rzucie silnie wydłużonych prostokątów, budynki wewnętrznie skomunikowane między sobą otworami wejściowymi. Budowa nieruchomości trwała w latach 1849-1851 i była inwestycją Skarbu Państwa Pruskiego (Muhlen Aktien Verein). W 1919 r. młyny przejęła gmina Bydgoszcz, a w 1921 r. Skarb Państwa Polskiego. Po II wojnie światowej nieruchomość przejął ponownie Skarb Państwa Polskiego, który w 1974 r. przekazał ją w dzierżawę Państwowym Zakładom Zbożowym. Do lat 90. budynek pełnił funkcję magazynu przetworów mączno-zbożowych i płatkarni. Następnie trafił w prywatne ręce. Na Młyny Rothera składają się trzy bryły: budynek główny oraz skrzydła (zachodnie i wschodnie). Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany do rejestru zabytków.


Obecnie trwają prace budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Cały obiekt składający się ze spichrza zbożowego (od strony Brdy), spichrza mącznego (od strony ul. Mennica) i łączącego je młyna przechodzi kompleksową rewitalizację. Miasto pozyskało na ten cel unijne fundusze w kwocie ponad 25 mln zł. Koszt obecnie prowadzonych prac to około 95 mln zł. Obiektem zgodnie z uchwałą Rady Miasta zarządzać będzie nowa miejska instytucja – Park Kultury.


Nowe przestrzenie obejmą m. in.: strefę   wystawy   „Ogrody Wody. Stany Skupienia”, przestrzeń wielofunkcyjną z możliwością wydzielenia mniejszych przestrzeni na organizację biura festiwalowego, wystaw czasowych, warsztatów, konferencji, pokazów, sale audiowizualne i strefę partycypacji przeznaczoną na   wystawy   czasowe oraz przestrzeń komercyjną przeznaczoną na restaurację.


do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe