Przejdź do treści
nopic

Description

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło swą działalność 18.12.1968 r. na Pierwszym Walnym Zebraniu Delegatów. Działało na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w dniu 02.09.1971 roku pod numerem 2094 i otrzymało osobowość prawną. Opiekę z urzędu sprawowała Pani Marianna Gargula.
do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe