Przejdź do treści

Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim

Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim

Description

Park nad Kanałem Bydgoskim Wzdłuż niego ciągną się planty z pięknymi okazami starodrzewu – czarne topole, kasztanowce, dęby, wiązy, buki, wodolubne olchy czarne. Tutaj z terenem nad kanałem sąsiaduje najstarsza bydgoska nekropolia – Cmentarz Starofarny, założony w 1806 r. Następnie na wysokości IV śluzy Kanał przecina ul. Wrocławska, przy której przetrwała część reprezentacyjnych zabudowań eleganckich lokali z salami balowo-koncertowymi. Od tej śluzy zaczyna się najpiękniejsza część nadkanałowej promenady, z parą pływających fontann i łabędzią wyspą, następnie V śluza i kolejna przy ul. Bronikowskiego.


do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe