Przejdź do treści

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Description

Budynek wzniesiony w XVIII w. na potrzeby pruskiej administracji. W budynku przechowywana jest poklasztorna biblioteka należąca niegdyś do bydgoskiego klasztoru bernardynów. Jest to najstarszy zachowany w mieścieksięgozbiór, którego początki sięgają schyłku XV w. Przed wejściem głównym do biblioteki znajduje się urocza rzeźba-fontanna "Dzieci bawiące się z gęsią".

 


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową wojewódzką instytucją kultury.Terenem działania obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego. 

Do głównych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi województwa kujawsko-pomorskiego, współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców regionu.


do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe