Przejdź do treści

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Description

Biblioteka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z inicjatywy pierwszego kuratora Zygmunta Gąsiorowskiego. Księgozbiór gromadzono w oparciu o apel zwrócony do wydawnictw i księgarń.
W 1932 r. w związku z likwidacją kuratorium księgozbiór przekazano bibliotece w Grudziądzu.
Biblioteka wznowiła swoją działalność 1 października 1938 r. w gmachu Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od tej chwili następował coraz większy jej rozwój – tuż przed wybuchem II wojny światowej księgozbiór liczył 100 tys. tomów.
Podczas wojny uległo zniszczeniu 97,5% księgozbioru. Biblioteka wznowiła działalność wiosną 1945 r. w nowym miejscu przy Placu Teatralnym, w jednym z pomieszczeń KOSP w Toruniu, z 2,5 tys. tomów zdeponowanych w Książnicy Miejskiej. W 1951 r. Biblioteka otrzymała nową nazwę: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i stała się samodzielną jednostką organizacyjną w ramach Kuratorium. Powołano sieć 21 bibliotek powiatowych i zwiększono liczbę pracowników.
W 1968 r. Biblioteka została przeniesiona do Bydgoszczy i otrzymała część budynku przy ulicy Jagiellońskiej 9. Zmiana siedziby i wydane przez ministerstwo rozporządzenia pociągnęły za sobą szereg prac organizacyjnych. W końcu 1970 r. księgozbiór obejmował 51757 tomów i prenumerowano 172 czasopisma. Współpracowano z Instytutem Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych.
Nowy etap to otwarcie działalności 1 marca 1978 r. w siedzibie przy ulicy Łużyckiej 21. Biblioteka zajęła parter budynku, w którym znajdował się Dom Studenta WSP. Przeniesiony tam księgozbiór liczył 75 tys. woluminów i 300 tytułów czasopism. Nowa siedziba sprzyjała rozwojowi placówki, z której w większym wymiarze zaczęli korzystać studenci WSP. Organizowano szereg wystaw, konferencji i współpracowano z wieloma instytucjami. Zaowocowało to w 1981 r. (roku 60-lecia istnienia biblioteki) otrzymaniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Z biegiem lat okazało się, że lokal zajmowany przez Bibliotekę nie spełnia wymagań stawianych przez instytucję. W wyniku likwidacji Studium Nauczycielskiego biblioteka otrzymała propozycję zaadoptowania jego pomieszczeń do swoich potrzeb.
Siedzibę PBW przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 otwarto 1 grudnia 1992 r. Do nowego lokalu przeniesiono księgozbiór liczący wówczas 103550 woluminów i 144 tytuły czasopism. Lepsze warunki pozwoliły na podniesienie jakości pracy oraz wpłynęły na zadowolenie zarówno czytelników jak i bibliotekarzy.
W 1997 r. dokonano zmian w regulaminie Biblioteki. Z księgozbioru korzystać mogą nie tylko nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, ale również wszyscy zainteresowani nim mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. W siedzibie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4 Biblioteka działa do dnia dzisiejszego.


do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe