Przejdź do treści
Ratusz

Description


W budynku ratusza dawniej mieściła się siedziba kolegium jezuitów. Zakon ten przybył do Bydgoszczy w XVII wieku i wtedy na zachodniej pierzei Starego Rynku wybudowano wspomniany już kościół. Jezuici wykupili stojącą na niej kamienicę i rozbudowali ją. W połowie XVII wieku stała się siedziba uczelni. Uczęszczali do niej synowie okolicznej szlachty oraz mieszczan z Bydgoszczy, Gdańska i Braniewa. Była to de facto pierwsza uczelnia wyższa w tym mieście.

Cały majątek jezuitów w XVIII wieku stanowił największy kompleks budowlany w Bydgoszczy. Na kompleks składały się  kolegium, kościół, klasztor, bursa i budynki gospodarcze. W 1790 roku nastąpiła kasata, czyli likwidacja klasztoru. Dobra jezuitów przejęto wówczas na cele świeckie.

W budynku tym zaczęło w późniejszych latach funkcjonować niemieckie protestanckie gimnazjum, działały tu też później Szkoła Główna Departamentalna i niemieckie Gimnazjum Królewskie. Po gimnazjum budynek obrano na siedzibę włodarzy miasta, czyniąc z niego ratusz. Wraz z objęciem gmachu przez władze, zmieniono jego elewację z barokowej na klasycystyczną. Wybujałe dekoracje zastąpiono skromną sztukaterią.

do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe