Przejdź do treści

Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury

Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury

Description

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy istnieje od 1954 roku. Z biegiem czasu zmieniała się rola i zadania realizowane przez KPCK, które jednak zawsze dotykały profesjonalnej i amatorskiej sfery działalności kulturalnej. Dziś, działając w realiach gospodarki rynkowej, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy nawiązuje współpracę z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesowymi podejmując również szereg działań z zakresu menedżmentu i promocji kultury.


Placówka aktywna jest w dziedzinie muzyki, tańca, literatury, teatru i sztuki ludowej. Najważniejsze jej działania to organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki, Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Jarmarku Świętojańskiego, Międzynarodowego Dnia Tańca, Młodzieżowego Przeglądu Piosenki „Debiut”, cyklu otwartych koncertów plenerowych „Z Balkonu Święcickiego”. Nie mniej ważna jest też prowadzona działalność edukacyjna i instruktorsko-metodyczna poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konferencji naukowych. Unikatowe w skali kraju Studio Ceramiki zajmuje się szeroko zakrojoną edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Działająca w strukturze KPCK Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej promuje lokalnych twórców, przygotowując comiesięczne wernisaże artystów ludowych, jarmarki oraz zajęcia z zakresu edukacji plastycznej. Pracownia Dziedzictwa Kulturowego zajmuje się badaniem i dokumentowaniem zabytków oraz poprzez wykłady, prelekcje i konkursy tematyczne, popularyzowaniem historii regionu wśród młodzieży. Pracownia Integracji Międzypokoleniowej za sprawą organizacji ogólnopolskich imprez artystycznych jest ważnym inicjatorem działań kulturalnych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest również odpowiedzialna za Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Akademię Sztuk Wszelakich. Od ponad 20 lat Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest wydawcą „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – pisma poświęconego literaturze i sztuce, w którym publikują twórcy najwybitniejsi, m.in.: Julia Hartwig, Tadeusz Różewicz, Ryszard Krynicki, Stefan Chwin, a wcześniej w gronie autorów byli również polscy nobliści: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. Przy KPCK działa też Warsztat Terapii Zajęciowej, wspomagający terapię osób niepełnosprawnych poprzez ich zaangażowanie w sztukę. W 2015 roku został uruchomiony administrowany przez KPCK system informacji kulturalnej. Nowo powstały w ramach projektu portal – kulturawzasiegu.pl – dostarcza internaucie kompletnych, szczegółowych informacji o działalności kulturalnej instytucji marszałkowskich regionu. Rok 2015 to również zakończenie remontu zabytkowej siedziby instytucji przy Pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. W ramach finansowanej przez Urząd Marszałkowski inwestycji, Centrum otrzymało też Salon Hoffman – nową, wielofunkcyjną salę wystawienniczą.


do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe