Przejdź do treści
Dom Kultury Modraczek

Description

Dom Kultury „Modraczek” przy ul. Ogrody 15 powstaje w 1978 roku. Otwiera go Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” na nowopowstałym osiedlu Wyżyny. Placówka ta już w tym okresie posiada dużą powierzchnię działania. Placówka kulturalno-oświatowa, jaką jest „Modraczek” funkcjonuje w systemie organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Jej cele i zasady działania regulowane są przez Statut Spółdzielni i Regulamin Organizacyjny. Nasz Dom Kultury jest jedyną placówką tego typu na Osiedlu, które liczy przeszło 45 tysięcy mieszkańców. Na terenie dzielnicy mieszkańcy mogą ponadto korzystać z biblioteki oraz brać udział w akcjach i festynach, których inicjatorem jest Gminna Rada Osiedla. W ramach posiadanej bazy Dom Kultury wraz z instytucjami współpracującymi organizuje różnorodne formy działalności społeczno-kulturalnej takie, aby spełnić oczekiwania środowiska lokalnego.


do góry

beWir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern. Wenn Sie keine Cookies auf Ihrer Festplatte haben möchten, ändern Sie die Einstellungen Ihres Browsers.

Ich verstehe