Przeprawa przez Bydgoszcz

Chcecie przepłynąć przez Bydgoszcz? Znajdziecie tu informacje na co należy uważać, jakie elementy (śluzy, mosty) znajdziecie po drodze, parametry śluz, jakie opłaty należy uiścić, przydatne telefony kontaktowe, linki do komunikatów ważnych dla wodniaków.


Strona MDW E70 w Polsce -  mapy i przewodnik


RZEKA BRDA

Rzeka Brda wypływa z jeziora Smołowskiego na Pojezierzu Bytowskim, przepływa przez liczne jeziora Pojezierza Południowopomorskiego, Równinę Charzykowską, Bory Tucholskie, Kotlinę Toruńską, uchodzi do Wisły w Bydgoszczy. Całkowita długość to 238 km (w tym 14,4 km odcinek żeglowny od ujścia do Wisły do Kanału Bydgoskiego).
Dla kajakarzy Brda jest dostępna na długości aż 233 km i jest jednym z najciekawszych szlaków kajakowych w Bydgoszczy.
Rzeka Brda (od ujścia rzeki do Wisły do 14,4 km) to droga wodna klasy II z ograniczeniem głębokości tranzytowej dla ruchu dwukierunkowego 1,4 m, przystosowana do ruchu barek o ładowności 400-500 ton.
Wzdłuż brzegów w zabudowie miejskiej, znajdują się bulwary, ścieżki i piesze i rowerowe, brzegi są umocnione opaskami betonowymi i ściankami stalowymi.
szerokość koryta wynosi 40-50 m
szerokość szlaku żeglownego 30-35 m,
prędkość wody 1,6 – 1,8 km/h
- na odcinku od 3,1 – 20,9 km obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h
od km 11,68 – 11,85 całkowity zakaz postoju statków, na pozostałym odcinku postój dozwolony w miejscach wyznaczonych odpowiednimi znakami żeglugowymi.
Prawa strona drogi zgodnie z biegiem prądu rzeki.
Przy WWŻ najmniejszy prześwit 3,24 m występuje pod mostem drogowym na km 5,4 (ul. Sporna).
Napowietrzne przejścia przewodów linii elektroenergetycznych do 1 kV przy zwisie ponad poziom WWŻ – 8 m, powyżej 1 kV -12 m. Powyższy parametr jest utrzymywany na całej długości drogi.
Rzeka Brda (od ujścia do rzeki Wisły – 14 km) klasa II z ograniczeniem T do 1,4


  KANAŁ BYDGOSKI

Jest śródlądowym szlakiem wodnym, stanowiącym część drogi wodnej Wisła - Odra. Jego długość wynosi 24,5 km /od km 14,4 do 38,9/. Trasa Kanału Bydgoskiego wiedzie przez wschodnią część szerokiej pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej, Kotlinę Toruńską. Krajobraz, jaki tu widzimy, to płaska dolina z terasowymi wydmami na brzegu lewym. Jest to kanał sztuczny łączący dwa systemy wodne: rz. Brdy /dorzecze Wisły/ i Noteci /dorzecze Odry/ zaliczony do II klasy drogi wodnej. Jest najstarszym żeglownym kanałem w Polsce - zbudowany został w latach 1773-1774, a śluzy wykonane były z drewna. Obecna trasa kanału i konstrukcja śluz pochodzą z lat 1908-1915.
Jego fragment, Stary Kanał bydgoski to unikalny w skali europejskiej przykład XVIII-wiecznej myśli technicznej oraz rozwoju techniki na przestrzeni XIX i pierwszej ćwierci XX wieku.
W roku 2005 wpisany został do rejestru zabytków. Odcinki nasypowe kanału wykonano w postaci obustronnych grobli gliniastych z ubezpieczeniem skarp opaską faszynową. Brzegi kanału przebiegające w wykopie ubezpieczone są płytą potulicką, ścianką palisadową drewnianą i narzutem kamiennym.
Posiada sześć śluz żeglugowych jednokomorowych betonowych o wymiarach komór 57,4 x 9,60 m. Wysokości spadów na śluzach wahają się od 1,81 /śluza Józefinki/ do 7,58 m /śluzy w Okolu i Czyżkówku-posiadają one zbiorniki oszczędnościowe/.
Kanał Bydgoski jest dwustopniowy, jego szczytowe stanowisko zasilane wodami Kanału Górnonoteckiego zawiera się pomiędzy śluzami Osowa Góra i Józefinki. Szerokość szlaku żeglownego wynosi 28,0 m i oznakowany on jest znakami żeglugowymi brzegowymi. Głębokość wody w kanale wynosi od 1,60 do 2,00 m w zależności od poziomu piętrzenia.
Kanał Bydgoski (do Śluzy Okole – 0,4km) należy do klasy II z ograniczeniem T do 1,2
Okres nawigacji: od kwietnia do listopada. Przy WWŻ najmniejsze prześwity występują pod mostami drogowymi na dolnych głowach śluz: Prądy-3,85 m i Osowa Góra-3,78 m. Prześwity pozostałych mostów wynoszą ponad 4,00 m.
Prawa strona szlaku żeglownego zgodnie z kierunkiem ruchu Bydgoszcz – Nakło, pierwszeństwo mają statki płynące z kierunku Bydgoszczy.


 Jak poruszać się po Brdzie skanalizowanej i Kanale Bydgoskim?

Parametry czynnych śluz (pdf)

Komunikaty żeglugowe dot. Brdy można znaleźć tutaj,
a na odcinku będącym pod nadzorem RZGW w Poznaniu tutaj.


 Opłaty

Rzeka Brda na odcinku od km 0,0 do 14,4 oraz Kanał Bydgoski od km 14,4 do km 38,9 to drogi wodne śródlądowe, za korzystanie z których uiszcza się należności na podstawie: rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.12.2005 r. oraz obwieszczenie Ministra Środowiska z 18.10.2011 r. /MP nr 98 z 2011 r. poz.998/
 Stawki opłat (pdf)

 Wzór formularza (konieczny do przepłynięcia przez śluzy) (pdf)

Dla kajakarzy:

Kajakarze mogą płynąć Kanałem Bydgoskim i Brdą i mogą śluzować zgodnie z zasadą zachowania zdrowego rozsądku i odpowiedzialnością. Jednakże poleca się dokonywanie przenosek w okolicach śluz.
O możliwość przepłynięcia przez śluzy 1-2 należy kontaktować się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku (52 365 2190), natomiast w przypadku śluz 3-6 należy kontaktować się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu (52 37 68 450).


W pigułce:

Numery tel. na śluzy:
Czersko Polskie 52 343 51 11
Śluza Miejska 52 322 37 01
Okole - kier. 52 32 25 620
Czyżkówko - kier. 52 37 97 572
Prądy - kom. 696721036
Osowa Góra - kier. 52 37 22 042

Ważne dane kontaktowe:

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,
ul. Marcinkowskiego1 ; tel. 52 32 04 230
dla:
-rzeki Warty od km 68,2 do km 406,6
-połączenia wodnego Wisła - Odra od km 14,8 do km 226,1
-połączenia wodnego rzeka Warta - Kanał Bydgoski od km 0,0 do km 146,6

RZGW Gdańsk:

Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszcz
ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz tel. 52 37 68 450

Nadzór Wodny w Nakle - od km 14,8 do km 38,9
ul. Gen. J. Hallera 23a, 89-100 Nakło n. Notecią
tel. 52 38 52 286

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk, tel. +48 58 326 18 88; e-mail: office@rzgw.gda.pl
www.rzgw.gda.pl/

Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej,
ul. Klonowica 7,
87-100 Toruń, tel. +48 56657 78 40;
e-mail: iewtr@rzgw.gda.pl

Nadzór Wodny BYDGOSZCZ
ul. Łowicka 82
85-776 BYDGOSZCZ
Kier. Marcin Litmanowski
tel.: 52 365 2190
kom. 508 268 299

RZGW Poznań:

RZGW w Poznaniu,
61-003 Poznań,ul. Chlebowa 4/8;
tel.: 61 856 77 15
sekretariat@rzgw.poznan.pl
www.poznan.rzgw.gov.pl


Opracowano na podstawie:

Roman Zamyślewski, „Katalog map dla wodniaków”, Bydgoszcz 2010
www.poznan.rzgw.gov.pl/
www.rzgw.gda.pl/