Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy od wielu lat kształci przewodników terenowych po województwie kujawsko-pomorskim oraz Pilotów Wycieczek.  Obecnie organizuje szkolenie dające uprawnienia Przewodnika Turystycznego na teren  województwa kujawsko – pomorskiego (z wyłączeniem Torunia). Dodatkowo będzie można uzyskać  uprawnienia Pilota Wycieczek.

 

Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek z 93-letnią historią przewodnictwa w Bydgoszczy i regionie to obecnie kompetentna kadra przewodników turystycznych mająca wieloletnie  doświadczenia w szkoleniach, potwierdzone wysoką zdawalnością osób szkolonych.  Korzystamy również z kadry akademickiej i przewodnickiej z całego regionu. Umożliwiamy płatności w dogodnych ratach, dostarczamy materiały szkoleniowe.  Zachęcamy szczególnie na szkolenie osoby młode i posiadające znajomość języków obcych. Po ukończeniu szkolenia każdy otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, a członkowie PTTK identyfikator. Przewodnika (i Pilota Wycieczek). Możliwość nabycia blachy przewodnickiej.

Koszt szkolenia: 1.200 zł + 300 zł na uprawnienia Pilota (nie obejmuje kosztu egzaminów).
Rekrutacja na szkolenie: zgłoszenia przyjmowane są na adres email:  szlakbrdy@gmail.com Zgłoszenie polega na wypełnieniu krótkiej ankiety zgłoszeniowej (wysyłamy) oraz wpłacenia wpisowego w wysokości 500 zł (wliczone w cenę szkolenia).


Uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK można nadać osobie, która:
a. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
c. ukończyła szkolenie zorganizowane przez jednostki organizacyjne PTTK,
d. zdała egzamin sprawdzający przed komisją egzaminacyjną PTTK,
e. nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
Program szkolenia obejmuje – 220 (+50) godz. zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu:

Szczegółowe informacje o szkoleniu:
tel. 602 239 253 i
http://www.bydgoszcz.pttk.pl/szkolenie.pdf