Przejdź do treści
EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast -wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej

Gdzie?
Innowacyjność w warunkach współczesnych miast -wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Innowacyjność w warunkach współczesnych miast -wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej"
Bydgoszcz, 9-10 czerwca 2016 r.

Wytwarzanie potencjału innowacyjności stanowi współcześnie jeden z najistotniejszych czynników rozwoju. Zwracają na to uwagę nie tylko eksperci, ale także politycy, projektując odpowiednie dokumenty strategiczne. W kontekście Strategii Europa 2020 szczególnie istotne znaczenie przypada wspieraniu innowacyjności w wymiarze europejskich miast. Z tego względu celem organizowanej konferencji będzie prezentacja wyników badań, wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki ich rozwoju w obrębie wyzwań innowacyjności publicznej. Dyskusja ukierunkowana zostanie na kwestie spójności politycznego programowania w tym względzie, zarówno w wymiarze władztwa, ale i równie istotnego, oddolnego oddziaływania podmiotów społecznych.
Innowacyjne miasto to związek polityczny nowocześnie rządzony i zarządzany, który potrafi dostosować się do dynamiki otoczenia. Wymaga to odpowiedniej koordynacji, opartej na wyraźnie określonych celach, zawartych w strategii interdyscyplinarnego rozwoju. Równie ważna jest współpraca między decydentami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz badaczami. Skonstruowanie efektywnej sieci artykulacji i partycypacji wydaje się warunkiem koniecznym dla budowy innowacyjnego miasta przyszłości, wykorzystującego potencjał kreatywności jego mieszkańców. Wszystko po to, aby funkcjonalność sfery i przestrzeni publicznej realizowała idee otwartego i pluralistycznego społeczeństwa. W praktycznym wymiarze prowadzonych analiz warto więc zadać sobie zasadnicze pytanie, co My - badacze możemy zrobić, aby wesprzeć innowacyjny rozwój społeczny, tak abyśmy wszyscy żyli w miastach bliżej siebie, szczęśliwiej i dłużej?
Pytanie to wydaje się ważne także w perspektywie Krajowej Polityki Miejskiej, niosącej ze sobą obietnicę stworzenia warunków rozwoju zwartych i przyjaznych do życia przestrzeni miejskich. Pojawiają się tutaj wspomniane wyzwania spójnego działania samorządów i wszelkich partnerów społecznych. Z tego względu także w kontekście polskim, znaczenia nabierają obszary badawcze, mogące stanowić inspirację dla zainteresowanych wspomnianą tematyką, a w szczególności:
? stan i perspektywy realizacji idei zrównoważonego oraz inteligentnego miasta,
? innowacyjne instrumenty i mechanizmy polityki miejskiej, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii w rządzeniu i zarządzaniu miastem,
? partycypacja obywatelska oraz współpraca między partnerami prywatnymi i publicznymi w rządzeniu i zarządzaniu miastem,
? kondycja samorządu miejskiego w kontekście wyzwań polityki spójności UE - wzmacnianie jego potencjału instytucjonalnego oraz sprawności administracji,
? rewitalizacja obszarów miejskich i tworzenie przestrzeni przyjaznych obywatelom, a także uwarunkowania projektowania miasta zwartego oraz miejskich obszarów funkcjonalnych,
? narzędzia i programy sprzyjające inkluzji społecznej oparte na spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej miast,
? kształtowanie miejskich ośrodków wspierania innowacyjności oraz mobilizowanie lokalnego kapitału społecznego na rzecz innowacji,
? innowacyjna i polityczna rola designu oraz sztuki w przestrzeni miejskiej.
Powyższe zagadnienia nie wyczerpują proponowanej tematyki, dlatego jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na inne, bardziej oryginalne jej ujęcia. Jednocześnie żywimy głęboką nadzieję, że zaproponowana inicjatywa oraz jej idea przypadną do Państwa gustu i dane nam będzie spotkać się w zaproponowanym terminie w Bydgoszczy.

Organizatorzy:
INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH
UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
CENTRUM BADAŃ SFERY PUBLICZNEJ

Miejscem konferencji jest Przystań - hotel położony na Wyspie Młyńskiej w samym centrum Bydgoszczy: http://przystanbydgoszcz.pl/
do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem