Prezentowany w Pałacu Nowym w Ostromecku przegląd malarstwa z XIX i XX w. ze zbiorów bydgoskiego muzeum to pokaz najważniejszych zjawisk zachodzących w polskim malarstwie od połowy XIX w. do 1939 r. w ujęciu problemowym. Autorami eksponowanych prac są artyści kilku pokoleń, wywodzący się z różnych środowisk, przede wszystkim z krakowskiego, warszawskiego, lwowskiego i wileńskiego, ale również z regionu związanego z Bydgoszczą.
goscinnie mob ostromeckoZaprezentowane zostaną, specjalne dobrane do wnętrz pałacowych, portrety, sceny rodzajowe, pejzaże, sceny miejskie oraz martwe natury. Wystawa została przygotowana w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, które utworzono jako Muzeum Miejskie dnia 5 sierpnia 1923 r.
Kuratorzy:
dr Monika Kosteczko-Grajek,
dr Wacław Kuczma
Koordynator: Anna Kornelia Jędrzejewska

Czas: 27.05.2023 - 31.12.2023
Miejsce: Pałac Nowy w Ostromecku

Zobacz również:

-->> Muzea i Galerie w Bydgoszczy

-->> Bieżące wystawy w Bydgoszczy