Łemkowie – przeszłość, pamięć, symbol | wystawa | Bydgoszcz7 lutego 2019, o godz. 18.00 w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury zostanie otwarta wystawa ze zbiorów Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”. Zbiór powstał w wyniku poszukiwań i badań archiwalnych prowadzonych przez ostatnie 25 lat przez Jerzego Starzyńskiego.
Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie wykonane w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Najcenniejsze pochodzą z archiwów rosyjskich i ukraińskich oraz z prywatnych zbiorów rodzin łemkowskich. Najstarsza z fotografii pochodzi z 1866 roku. Wykonana została w miejscowości Zawadka Rymanowska na środkowej Łemkowszczyźnie. Bardzo cenną jest fotografia z 1906 roku z ekspedycji badawczej Fedora Wołka. Fotografie były po raz pierwszy eksponowane w Akademii Rycerskiej w Legnicy w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kyczeriada nad Kaczawą”.
Salon Hoffman przy KPCK w Bydgoszczy będzie drugim miejscem prezentacji tych bezcennych zdjęć dokumentujących życie Łemków, na których pokazane są codzienne zajęcie, uroczystości rodzinne i religijne, stroje codzienne i odświętne, portrety i fotografie zbiorowe. Fotografie wykonane są na dużych planszach. Oprócz fotografii na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty przekazane przez Łemków wysiedlonych w czasie akcji „Wisła” na Dolny Śląsk.
Możliwość prezentacji wystawy zawdzięczamy panu Jerzemu Starzyńskiemu.
Jerzy Starzyński – Łemko. Animator kultury, historyk, choreograf, badacz kultury łemkowskiej. Założyciel Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”; prezes stowarzyszenia pod tą samą nazwą. Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.
Wystawa jest suplementem do projektu, który prezentowaliśmy w październiku 2018 roku „Łemkowyna”.

Miejsce: Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury
Czas: 7.02.2019 - 13.03.2019

Zobacz również:

--> Bieżące wystawy w Bydgoszczy

--> Muzea i Galerie w Bydgoszczy