EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Pamięć-Historia-Kultura Anatomia Polityki Historycznej

Gdzie?
 Pamięć-Historia-Kultura Anatomia Polityki Historycznej

Informacje ogólne: Problem polityki historycznej odgrywa istotną rolę we współczesnym dyskursie nauk humanistycznych i społecznych. Jako cel konferencji określamy podjęcie wielowątkowej refleksji na temat pamięci w kontekście kulturowym, historycznym i politycznym. Naszą intencją jest usystematyzowanie problemów definicyjnych i przegląd rozwiązań instytucjonalnych w omawianym zakresie. Warto przy tej okazji dokonać również porównań doświadczeń polskich z tendencjami europejskimi i światowymi.


Do udziału w spotkaniu naukowym zapraszamy historyków, socjologów, kulturoznawców, antropologów kultury, medioznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad pamięcią i historią w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym.


Proponujemy, aby rozważania skupiły się wokół następujących zagadnień:
- historia i kultura jako fundamenty kreowania tożsamości narodowej i ponadnarodowej w kontekście kultury pamięci i polityki pamięci (polityki historycznej);
- uniwersalne mechanizmy tożsamości narodowej w społeczeństwach europejskich;
- transgraniczna polityka pamięci, eksponowanie tożsamości Innego;
- praktyki stosowane w celu wzmocnienia tożsamości (patriotyzm i „obywatelskość”);
- pamięć o przeszłości w kulturze i sztuce;
- polityka pamięci jako element polityki kulturalnej;
- anatomia polityki pamięci;
- relacje polityki i kultury pamięci;
- polityka a dyplomacja pamięci;
- polityka miejsca;
- pamięć a komunikowanie publiczne/polityczne;
- miejsca pamięci;
- aksjologia a pamięć;
- pola zastosowania pojęcia postpamięci;
- pamięć a doświadczenie;
- narracja jako opowieść o doświadczeniu;
- rola mediów w dyskursie na temat przeszłości i media jako komponent polityki pamięci.


Serdecznie zapraszamy.

Komitet naukowy konferencji:
Dr hab. Iwona Benenowska ibene@ukw.edu.pl
Dr hab. Beata Morzyńska -Wrzosek beatamw@abas.pl
Dr Monika Opioła-Cegiełka m.opiola@ukw.edu.pl
Dr Joanna Szczutkowska historyk@ukw.edu.pl
Sekretarz naukowy konferencji: mgr Gabriela Frischke
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy anatomia.polityki@gmail.com.


https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/konf/anatomia-zaproszenie.pdf

 

do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem