Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Ludzie mówią

Gdzie?
Ludzie mówią

Ludzie mówią… to kolejne przedstawienie w dorobku teatru niebopiekło. Przedstawienie, które jest konsekwencją drogi obranej przez teatr. Drogi penetrującej zakamarki ludzkich ułomności, i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: skąd zło?
Ludzie mówią… to spektakl oparty na prawdziwej historii, która zdarzyła się w jednym z małych miasteczek na terenie Polski. To spektakl o „skażonej” miłości i brudnym dotyku. O tęsknocie za uczuciem, o ludzkim poszukiwaniu dobra, które trafia na grunt ohydnej manipulacji z wykorzystaniem wiary. Wiary w Boga. I o tym, że ślepa wiara w czystość intencji tego, który o niej naucza, staje się powodem osobistego dramatu bohaterki spektaklu. Bohaterki skazanej na ostracyzm miejscowej społeczności, wynikający z ludzkiej małości, ale też strachu przed dotknięciem prawdy - trudnej, bolesnej, niewygodnej, burzącej ustalony i ślepo respektowany porządek życia w wierze.
Jest też o zdradzie. O sprzeniewierzeniu się wierze. O zatracie człowieczeństwa, o straszliwym egoizmie tego, który składał śluby by stać po stronie dobra, po stronie miłości, po stronie sacrum, a który to sacrum profanuje, czyniąc z niego narzędzie pomocne do zaspokajania swoich chorych pragnień.
To spektakl, w którym człowiek pozostaje samotny z pulsującym pytaniem o znaczenie prawdy, znaczenie wiary, znaczenie miłości.
Bilety można rezerwować pod adresem mailowym : niebo9@gazeta.pl lub w dniu pokazu w godzinach od 16.00 do 19.00 oraz telefonicznie nr telefonu 501347402
Teatr niezależny niebopiekło powstał w Bydgoszczy w 2003 roku z inicjatywy Andrzeja Stróża, przez lata związanego z Trzecim Teatrem w Drodze, dyrektora odbywającego się w Bydgoszczy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego INNE SYTUACJE.
Pierwszy spektakl „un esempio” powstał na motywach opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Błogosławiona, święta”, a niebopiekło odwiedziło z nim kilkadziesiąt scen instytucjonalnych i niezależnych w całym kraju i poza jego granicami. Był też gościem Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Z bardzo dobrym przyjęciem widzów spotyka się ostatni spektakl teatru niebopiekło – „ludzie mówią”. Spektakl prezentowany był już na kilku festiwalach w kraju, a także w Turcji, gdzie teatr gościł po raz trzeci, prowadząc również warsztaty teatralne.


Tematyka spektakli teatru niebopiekło oscyluje wokół pytania podstawowego – skąd zło?, i daleka jest od popularnej wrzawy medialnej, starając się jednak dotykać rzeczy ważnych i trudnych.


Teatr niebopiekło w swoich spektaklach w minimalnym stopniu, i w sposób bardzo uzasadniony, korzysta z nowości technicznych. Ubogość w/w środków jest wyborem w pełni świadomym i celowym, i w sposób bardzo czytelny wpisuje się w rozpoznawalną poetykę teatru. Teatr wypracował swoistą technikę użycia przedmiotu na poziomie semantycznym.


Teatr niebopiekło, zapraszany jest do prowadzenia warsztatów teatralnych, w których podstawowymi zagadnieniami są: trening fizyczny aktora, umiejętność koncentracji, poznawanie swojego ciała, praca nad ekspresją i dynamiką ruchu, podstawy improwizacji, układanie struktury spektaklu, struktura działań fizycznych jako podstawowy element pracy nad rolą, praca z przedmiotem, poetyka przedmiotu, konstrukcja działań scenicznych oraz tworzenie etiud indywidualnych. Teatr niebopiekło współpracuje i utrzymuje kontakty z wieloma teatrami wywodzącymi się z nurtu teatrów alternatywnych. Studio Teatralne z Warszawy, Teatr CHOREA z Łodzi, Teatr ZAR z Wrocławia, Teatr Ósmego Dnia z Poznania, Studio Matejka z Wrocławia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Pieśń Kozła, Stowarzyszenie Teatralne GARDZIENICE, żeby wymienić tylko polskie teatry. Członkowie teatru niebopiekło są twórcami projektów teatralnych między innymi : projektu „Lustra” w którym wykorzystując techniki aktorskie wypracowane przez teatr niebopiekło zrealizowano z grupą seniorów pokaz pracy warsztatowej, udowadniając, że w teatrze można przekraczać bariery wiekowe na każdym poziomie, i projektu „Sytuacja teatr” – który był swoistą Akademią Teatralną. Teatr zaprasza do prowadzenia warsztatów, pokazów spektakli czy uczestnictwa w innych projektach teatralnych. Członkowie niebopiekło zapraszani są do realizacji krajowych i międzynarodowych projektów teatralnych.


______________________
Kalendarz wydarzeń
 odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS). 
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl 
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand