Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Bydgoska Akademia Sztuki - Bogna Derkowska-Kostkowska

Gdzie?
Bydgoska Akademia Sztuki - Bogna Derkowska-Kostkowska

Wstęp na wykłady w ramach cyklu - wolny
koordynacja: Danuta Pałys danutapalys@galeriabwa.bydgoszcz.pl
Bogna Derkowska-Kostkowska. Struktura urbanistyczno-architektoniczna Bydgoszczy w kontekście rozwoju industrializacji w czasach zaboru pruskiego


W dotychczasowych rozważaniach nad bydgoską architekturą koncentrowano się na budownictwie mieszkaniowym i powstawaniu układu urbanistycznego. Zainteresowanie budzi też architektura użyteczności publicznej, działalność niektórych projektantów oraz stylistyka budynków. Poza dociekaniami pozostaje temat industrializacji, która wpłynęła na formowanie się miasta w XIX w. Podjęcie badań w tym zakresie jest istotne ze względu na uchwycenie zjawisk mających odzwierciedlenie w krajobrazie urbanistyczno-architektonicznym Bydgoszczy. Odrębną, częściowo rozpoznaną kwestią są dzieje fabryk zakładanych tak na Starym Mieście jak i w Śródmieściu. Istotne jest zatem przyjrzenie się relacjom między obiektami o różnym przeznaczeniu i wpływowi inwestycji industrialnych na układ niektórych ulic oraz kwartałów zabudowy. Analiza struktury urbanistyczno-architektonicznej w oparciu o archiwalia, kartografię, ikonografię i pozostałości postindustrialnej zabudowy pokazuje jak uprzemysłowienie kreowało procesy urbanizacyjne i wpisywało się w tkankę architektoniczną Bydgoszczy. Zakłady powstawały na zapleczach kamienic, śródmiejskich parcelach, a duże lokowano daleko od centrum, ale przybliżyły w wyniku rozrastania się miasta.
Bydgoszcz lokowana w 1346 r. nad rzeką Brdą była miastem kupiecko-rzemieślniczym, a jej rozplanowanie nie zmieniło się do końca polskiego panowania. W 1772 r. trafiła pod panowanie pruskie. Sytuacja liczącej 700 mieszkańców Bydgoszczy zmieniła się diametralnie. Miasto stało się siedzibą urzędów, garnizonu, zyskało Kanał Bydgoski. Nastąpił wzrost demograficzny (1800 r. – ok. 4700 osób), rozwój budownictwa, handlu i rzemiosła prowadzący ku industrializacji. W latach 40. XIX w. Bydgoszcz włączono w plany budowy Pruskiej Kolei Wschodniej. W 1851 r. uruchomiono połączenie kolejowe z Berlinem, później z Gdańskiem i Królewcem. W 1839 r. powstała fabryka Plagemana, która zapoczątkowała rozwój bydgoskiego przemysłu narzędziowego. W 1848 r. w Młynach Królewskich uruchomiono pierwszą w Bydgoszczy maszynę parową. W 1860 r. oddano do użytku gazownię, w 1896 r. elektrownię, a w 1900 r. wodociągi. Proces uprzemysłowienia oddają liczby w 1860 r. odnotowano 25 dużych warsztatów i zakładów, w latach 90. XIX w. 147, a na początku XX w. blisko 550. Dlatego industrializacja wpływała na kształtowanie się architektonicznego krajobrazu Bydgoszczy, z przestrzeniami o rozmaitych funkcjach od przemysłowych, przez przemysłowo-mieszkalne.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand