Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Ruff Puff Soundsystem // DUB Discoteque inna di Basement

Gdzie?
Ruff Puff Soundsystem // DUB Discoteque inna di Basement

Ich inspiracja wszechstronną i wpływową jamajską kulturą soundsystemową począwszy od lat 70 XX wieku zaowocowała powstaniem kolektywu prezentującego spojrzenie na reggae z bardzo szerokiej perspektywy. Selekcja w wykonaniu Ruff Puff Soundsystem to połączenie takich nurtów jak: roots reggae, i raggamuffin aż po najodleglejsze zakątki brytyjskiego dubu i jungle. W dobie postępującej popularyzacji reggae na świecie Ruff Puff SS stara się wyłowić i przedstawić to co według nich najlepsze w tej muzyce – dobrą wibrację i świadomy przekaz. Tymczasowo z powodu emigracji dwóch członków sound systemu pozostali w kraju załogańci kontynuują misję szerzenia pozytywnych wibracji, głównie w stylu dub i roots reggae. Ruff Puff zajmuję się również promocją szeroko pojętej kultury sound systemowej . W Bydgoszczy od prawie 12 lat są organizatorami przeróżnych potańcówek  a ich flagową sesją jest Kultura Bassu . Zagrali w wielu zakątkach kraju zaliczając przy tym miedzy innymi Festiwale w Bielawie i Ostródzie , krakowski Dub Tumpel  i wiele innych imprez i festiwali.
Ruff Puff Soundsystem Their inspiration, a versatile and influential Jamaican soundsystem music from the 1970s, has resulted in the creation of a collective that looks at reggae from a very wide perspective. The selection performed by Ruff Puff Soundsystem is a combination of roots like reggae roots and raggamuffin to the farthest corners of the British dub and jungle. In the era of progressive popularization of reggae in the world, Ruff Puff SS tries to pick out and present what they think is the best in this music - good vibration and conscious message. Temporarily due to the emigration of two members of the sound system, the rest of the country's crews continue their mission of spreading positive vibrations, mainly in the style of dub and roots reggae. Ruff Puff also deals with the promotion of the broadly understood sound system culture. In Bydgoszcz, for almost 12 years, they have organized various dances and their flagship session is Bass Culture. They played in many parts of the country, including the Festivals in Bielawa and Ostróda, the Krakow Dub Tumpel and many other events and festivals.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand