Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Kongres: Jeden świat - wiele kultur

Gdzie?
Kongres: Jeden świat - wiele kultur

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, ul. Toruńska 55-57


 I DZIEŃ KONGRESU:
VIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna  „Dialog wielokulturowości i prawda”  26 października 2017 r.
8:30-9:30 – Rejestracja uczestników
9:30-10:00 – Inauguracja konferencji–Auditorium Maximum, Budynek A (III p.)        
Prof. KPSW Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
Współorganizatorzy
10:00-10:40 – Wręczenie Tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej J.E. Księdzu Arcybiskupowi prof. Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Seniorowi, członkowi Komitetu Naukowego Konferencji    
10:40-11:30 – Sesja plenarna
Przewodniczą: prof. KPSW Alicja Grześkowiak oraz prof. KPSW ks. Mariusz Kuciński
Dr Jarosław Gowin, Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rola uniwersytetu w dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie
Padre Federico Lombardi, SJ, Przewodniczący Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Watykan, Dialog między kulturami w perspektywie nauczania papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka
Ks. Biskup dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
11:30-12:00 – Briefing prasowy/ Przerwa kawowa
12:00-13:20 – Sesja plenarna c.d.
Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Prawda gwarancją dialogu międzykulturowego
Mufti Tomasz Miśkiewicz, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Wkład społeczności muzułmańskich w dialog społeczno-kulturowy w Polsce
Ks. Biskup dr Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Prawda-postprawda we współczesnym świecie
13:20-14:20 – Lunch
14:20-16:00 – Sesja plenarna c.d.
Prof. Vaja Vardidze, Rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, Wielokulturowa tożsamość Gruzji
Prof. UFV Juan Palao Uceda, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, Hiszpania, Immigration in Spain: some economic aspects and cultural facts
Ks. prof. Józef Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Lwów w okresie międzywojennym jako przykład dialogu międzykulturowego
Ks. prof. Kranitz Mihaly, Dziekan Wydziału Teologicznego, Pázmány Péter Catholic University, Węgry, Proclaming and Confessing Jesus Christ Today. The duty of responding throughout the various stages of Interreligious Dialogue
Ks. prof. PUG Dariusz Kowalczyk, SJ, Pontifical Gregorian University, Rzym, Cóż to jest prawda? – Ja jestem prawdą. Teologiczne meandry i nadzieje dialogu kultur i religii
16:00-16:15 – Przerwa kawowa
16:15-18:00 – Sesja plenarna c.d.
Ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Dialog międzykulturowy a prawda w perspektywie filozoficznej
Prof. Witold Kulesza, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, Ustalanie prawdy jako cel postępowania sądowego – refleksje historyczne
Prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Eklektyzm kulturowy jako zagrożenie cywilizacyjne. Multikulturalizm w nauczaniu św. Jana Pawła II i Benedykta XVI
Prof. KPSW Janusz Kutta, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dialog międzykulturowy z perspektywy historii Polski
18:00-18:30 – Podsumowanie I dnia Kongresu JŚWK
18:45 – Uroczysta kolacja
Impreza towarzysząca: Wystawa obrazów "Obrazu orientu" Waldemara Kakareko, Absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy


II DZIEŃ KONGRESU Tematyczne konferencje krajowe 27 października 2017 r.


Konferencja krajowa „Prawo karne w ochronie dziecka”
9.30-10.00 – Recepcja
10.00-13.00 – Obrady – Aula Magna, 214A, II p.
Moderator: prof. KPSW Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. KPSW Alicja Grześkowiak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pojęcie dziecka w prawie karnym
Prof. KUL Krzysztof Wiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ochrona życia i zdrowia dziecka w prawie karnym
Dr Wiesław Juchacz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Odpowiedzialność karna rodziców za zaniedbania wychowawcze wobec dziecka (dopuszczenie do demoralizacji)
Prof. UMK Tomasz Oczkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawnokarna ochrona bytu materialnego dziecka
Dr Sławomir Hypś, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ochrona dziecka przed przemocą
Dr Jacek Potulski, Uniwersytet Gdański, Przesłuchanie dziecka – kontrowersje
Prof. KPSW Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Kierunki i racjonalizacja wzmożonej ochrony dziecka we współczesnym polskim prawie karnym
13.00-14.00 – Lunch


Konferencja krajowa „Państwo i prawo”
14.00-16.00 – Obrady – Aula Magna, Budynek 214A, II p.
Moderator: prof. KPSW Krystyna Kwaśniewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. UO Stefan Marek Grochalski, mgr Paweł Szewczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej a obywatelstwo państwa członkowskiego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Porównanie instytucji
Dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problematyka podmiotowości prawnej komitetu wyborczego. Zagadnienia wybrane
Dr Przemysław Osóbka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zjawiska uchodźców klimatycznych
Dr Magdalena Micińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Humanitarne standardy pułapek na zwierzęta - prawo i praktyka
Mgr Mieczysław Oliwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego, Czy jest możliwe oszustwo sądowe?
Dr Agata Pyrzyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Krajowe Biuro Wyborcze a zadania nadzorcze PKW w procesie wyborczym
Dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Długoterminowa umowa o pracę na czas określony - realizacja zasady "swobody umów" czy obejście prawa?
Mgr Barbara Tecław, Uniwerystet Gdański, Argumentacja prawnicza i "nowa retoryka" Chaima Perelmana jako "trzecia droga" w teorii i filozofii prawa - między paradygmatem pozytywistycznym a hermeneutyką prawniczą
Dr Izabela Mycko-Katner, Uniwerystet Szczeciński, Udzielenie gwarancji. Wybrane zagadnienia
16.00-16.30 – Przerwa kawowa
16:30 - 18:00 – C.d. obrad w panelu „Dylematy współczesnego prawa karnego” - Aula Magna, Budynek 214A, II p.
Moderator: dr Igor Zduński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Mgr Krzysztof Oleksy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bezprawne naruszenie swobody głosowania w świetle kodeksu karnego
Daniel Olszewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dylematy i kontrowersje wokół kary śmierci w panoramie dziejów
Mgr Adam Müller, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ewolucja penalizacji uprowadzenia małoletnich w polskim prawie karnym w kontekście nowelizacji art. 211 k.k.
Mgr Dominik Rosenau, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zmiany wynikające z ustawy o dyscyplinie wojskowej związane ze zmianami regulacji prawnych
Mgr Tomasz Kosicki, Uniwersytet Gdański, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle koncepcji rzetelnego procesu
Mgr Maciej Iwiński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odpowiedzialność karna za dezinformację jako forma działań wywiadowczych
Mgr Sylwia Soja, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Roszczenia odszkodowawcze za błędy lekarskie związane z legalnym przerywaniem ciąży w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
16:30 - 18:00 – C.d. obrad w ramach panelu „Dylematy współczesnego prawa prywatnego i publicznego” – sala 117 A
Moderator: dr Marta Czakowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Mgr Marta Kempczyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Odpowiedzialnosć karna sprawcy wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego ucierpiało dziecko poczęte wg art. 177 K.K.
Mgr Dorota Hass, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Program „Rodzina 500 plus”  instrumentem promującym rodzinę?
Małgorzata Bedryjowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Mediacje w sprawach cywilnych w szczególności w konfliktach na tle prawa pracy
Robert Kasperczyk, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pozycja ustrojowa cesarza Japonii a pozycja ustrojowa prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej
Iwona Lewandowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Swoboda umów a niedozwolone postanowienia umowne
Andrzej Wencel, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Alimentacja a władza rodzicielska i piecza
Angelika Mrugowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Rodzina na tle Konstytucji RP; wybrane zagadnienia


Konferencja krajowa „Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości”
9.30-10.00 – Recepcja
10.00-13.00 – Obrady – sala 301 C
Moderator: o. prof. KPSW Paweł Warchoł OFM Conv, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy
Ks. prof. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiara i wiedza: konflikt czy komplementarność? Głos Benedykta XVI we współczesnej debacie międzykulturowej i międzyreligijnej
Ks. prof. UAM Maciej Olczyk, Prorektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, "Zapominanie o Bogu, a nie Jego wielbienie, rodzi przemoc” Nadzieja dla Europy w świetle przemówień Jana Pawła II i Franciszka w Parlamencie Europejskim
Ks. prof. UAM Wojciech Szukalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Argument sperancyjny Objawienia chrześcijańskiego w świetle encykliki Spe Sali Benedykta XVI
Ks. prof. WSKSiM Józef Dębiński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, (temat wystąpienia w trakcie ustalania)
Prof. KPSW Marek Czachorowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Prawda we współczesnej bioetyce i etyce prawniczej?
Ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pluralizm kulturowy i religijny wyzwaniem dla współczesnego człowieka w nauczaniu Kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI
Dr Elżbieta Okońska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, (temat wystąpienia w trakcie ustalania)
Mgr lic. Jakub J. Woźniak, Niezbywalność prawdy a cnota tolerancji w warunkach dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
13.00-14.00 – Lunch
14.00-16.30 – C. d. obrad – sala 301 C
Moderator: ks. prof. KPSW Mariusz Kuciński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Ks. dr Piotr Olszanowski, Zespół Szkół Katolickich Bydgoszcz, John Henry Newman – ponadczasowa wizja prawdy w zmieniającym się świecie
Ks. dr Michał Adamczyk, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. Bł. Bp. Michała Kozala, (temat wystąpienia w trakcie ustalania)
Ks. dr Marcin Chrostowski, Dosłowność czy alegoria? Prawda Biblii w spotkaniu z grecką alegorią filozoficzną
Dr Stefan Pastuszewski, Bydgoska Szkoła Wyższa, AKANT, Zaakceptowane przez Europę chrześcijańskie ideały społeczne w polskiej przedsiębiorczości
Ks. dr Janusz Tomczak, Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy, (temat wystąpienia w trakcie ustalania)
Mgr Marzena Szczepkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dialog wielokulturowy i prawda na tle nowego feminizmu w ujęciu św. Jana Pawła II
Ks. mgr lic. Dawid Perlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (temat wystąpienia w trakcie ustalania)

Konferencja krajowa „Humanizm Dialog Tożsamość Kultura. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji”
9.00-9.30 – Recepcja
9.30-11.30 – Sesja I Dialog kultur, dialog w kulturze – sala 112 C
Moderator:  Prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Problem obecności i nieobecności kategorii dwoistości w dialogu kulturowym
Prof. KSU Arunas Augustinatis, Kazimieras Simonavičius University, Litwa, Management and Ethics of private University in a changing Europe
Prof. PL Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL Mariusz Śniadkowski, Politechnika Lubelska, Dialog jako kategoria edukacyjna
Prof. UMK Marta Maria Urlińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych
Prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Dyskurs, opór, tożsamość i kultura pedagogiczna. Czyli na jaki temat może milczeć człowiek?
Prof. AI Klaudia Węc, Akademia Ignatianum w Krakowie, Radykalność humanistyczna teorii i praktyki edukacyjnej
Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Sztuka i pedagogika na przykładzie Black Mountain College
11.30-11.50 – Przerwa kawowa
11.50-13.00 – Sesja II O budowaniu kultury pedagogicznej – sala 112 C
Moderator:  Prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. Oleksandra Jankowycz, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina, Idee wychowania miłosierdzia i człowieczeństwa w twórczości Liny Kostenko
Dr Maria Chodyko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Skąd się biorą mecenasi? O tym jak odbiorca może wpływać na poziom nauki i kultury w ponowoczesności
Dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Budowanie pozytywnego dialogu międzypokoleniowego
Dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, Akademia Pomorska w Słupsku, Norma seksuologiczna a wychowanie seksualne w domu i w szkole
Dr Hanna Rudomska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Funkcjonowanie społeczne ucznia z zespołem Pradera - Williego w systemie edukacji
13.00-14.00 – Lunch
14.00-16.25 – Sesja III Niepokoje tożsamości w płynnej rzeczywistości – sala 112 C
Moderator:  Prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. KPSW Maria Kuchcińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tożsamość narodowa w perspektywie XIX i XX wiecznej historii
Dr Marta Małecka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ciało jako element refleksyjnego projektu jednostki. O tworzeniu „ścieżek tożsamości”
Dr Kinga Majchrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, O uczeniu (się) w ujęciu krytyczno-emancypacyjnym w świetle projektu „Studenci wobec miejsc (nie)pamięci"
Mgr Joanna Grochowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tożsamość moratoryjna, a tożsamość rozproszona – rozedrgania wewnętrzne na ostrzu myśli Jamesa Marcii
Dr hab. Julita Orzelska, Uniwersytet Szczeciński, W trosce o tożsamość. Między postawami „człowieka – Ja” oraz „człowieka – nikt” u Edwarda Stachury
16.25-16.40 – Przerwa kawowa
16.40-18.00 – Sesja IV O wielości przestrzeni badawczych w polskiej humanistyce - sala 112 C
Moderator:  Prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dr Sławomir Pasikowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Różnorodność w przestrzeniach kultury metodologicznej
Dr Alicja Szostkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uczenie się w okresie średniej dorosłości w obszarze edukacji nieformalnej - raport z badań
Dr Joanna Jarmużek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wybrane aspekty wsparcia młodych dorosłych z niepełnosprawnościami. Perspektywa salutogenetyczna
Mgr Przemysław Gorzelak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Proces rozwoju a autorytet wychowawczy w świetle wybranych koncepcji (kultur) pedagogicznych


Konferencja krajowa „Edukacja – tożsamość – wrażliwość”
9.30-11.30 – Sesja I – Wobec człowieka – sala 117 A
Moderator: Dr Marta Chyła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. KJ Krystyna Żuchelkowska, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Prawa dziecka i ich respektowanie w pracy pedagogicznej przedszkola
Dr Magdalena Prentka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Krótka historia życia Gabrysi. Komunikacja alternatywna dziecka z autyzmem dziecięcym
Dr Kazimierz Mikulski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pedagogika kreatywna realizowana w nauce programowania 
Mgr Joanna Kulisiak-Kaźmierczak, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Swoisty świat osób z rzadkim zespołem FraX
Lubosz Amerski, Feldenkrais jako droga do rozwoju układu nerwowego
Dr Marta Chyła,Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Refleksyjna (nie)adekwatność
Mgr Joanna Zborowska, mgr Joanna Kuźmińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Tradycyjne podejście do biologii autyzmu
11.30-11.50 – Przerwa kawowa
11.50-13.00 – Sesja II – Dylematy tożsamości – sala 117 A
Moderator: Prof. Lech Witkowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Dr Grzegorz Piekarski, Akademia Pomorska w Słupsku, Shoah. Tożsamość (w) pamięci
Mgr Małgorzata Modrak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Długowieczność w kulturze tymczasowości
Dr Marek Perlikiewicz, Małe ojczyzny we wspomnieniach niemieckich przesiedleńców utrwalone w filmach dokumentalnych niemieckiej telewizji ARD i ZDF
Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska, Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, O wartościowaniu w języku i tekście. Narodowy socjalizm a język niemiecki w perspektywie językoznawczej i socjokulturowej
Dr Joanna Mstowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, „Idioci” Conrada i „Świętej pamięci Mattia Pascal” Pirandella – ujęcie komparatystyczne
13.00-14.00 – Lunch


Konferencja krajowa „Współczesne wyzwania ekonomii"
9.30-10.00 – Recepcja
10.00-13.00 – Obrady – sala 312 C
Moderator: Prof. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Teodora Rizova, New Bulgarian University, Bułgaria, Intercultural Communication in the Tourism Industry
Prof. Ivan  Boevsky, dr Angel Sarov, New Bulgarian University, Bułgaria, Governance structures of the agricultural co-operatives in Bulgaria – concepts and practices
Prof. AUI Andreea Muntean, University Alba Iulia, Rumunia, Environmental changes and their influences on performance of a company by using eco-dashboard
Prof. Kristyan Xadjiev, New Bulgarian University, Bułgaria, Managing high performance virtual teams
Prof. UEP Bazyli Czyżewski, Dr Marta Guth, prof. UEP Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Determinanty zrównoważenia środowiskowego małych gospodarstw rolnych
Prof. UEP Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tendencje na rynku mięsa wieprzowego w UE i na świecie; dylematy i wyzwania
Doc. Jan Polcyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Edukacja jako dobro publiczne; dylematy kwantyfikacji
Prof. KPSW Janina Kotlińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Luka podatkowa w podatku od towarów i usług w Polsce
Prof. KPSW Roman Sass, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Determinanty efektywności technicznej czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych
13.00-14.00 – Lunch
14.00-16.30 – Cd. obrad – sala 312 C
Moderator: Prof. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Katarzyna Kamińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Institutions and the cultural aspects of the economy
Dr Wojciech Szymborski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Podstawowe scenariusze procesu integracyjnego Unii Europejskiej do 2025 r.
Dr Wiesława Gierańczyk, mgr Marzena Leszczyńska, Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego)
Dr Marek Ręklewski, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim
Dr Dariusz Czakowski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Tendencje zmian na głównych rynkach rolnych w Polsce i UE - zbieżności i rozbieżności
Dr Maryla Bieniek-Majka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zastosowanie modelu DuPonta do określenia rentowności kujawsko-pomorskich grup i organizacji producentów owoców i warzyw
Dr Maryla Bieniek-Majka, mgr S. Grajewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Losy zawodowe absolwentów z 2012 roku po trzech latach od ukończenia studiów w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
Dr Jan Wiśniewski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Rosyjska ekspansja w Arktyce – kwestie ekonomiczne


Konferencja krajowa „Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku"
9.30-10.00 – Recepcja
10.00-13.00 – Obrady – sala 3C
Prof. Stylianos A. Papazis, prof. Maria G. Ioannides, National Technical University of Athens, Greece, Emerging smart technologies for sustainable energy and internet of things
Prof. Aleksander Sokołow, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dr Aleksandra Mreła, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, The application of type 2 fuzzy relations for learning outcomes verification
Prof. PP Katarzyna Rzeszut, Politechnika Poznańska, dr inż. Piotr Wilkoszewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wpływ połączeń podatnych na pracę konstrukcji ramowych
Prof. Vasyl Chekurin, Politechnika Lwowska, Ukraina (temat wystąpienia w trakcie ustalania)
Dr Krzysztof Smykowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
Dr inż. Jacek Lamparski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Propozycja zmian siatek jonosferycznych w Systemie Nawigacji Satelitarnej BeiDo
Dr inż. Jolanta Błędzka, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr inż. Jan Gadomski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Trwałość sieci pomiarowych w długookresowych pomiarach pomieszczeń
Dr inż. Lucyna Korona, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, mgr inż. Agnieszka Łabędzka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Aspekt technologiczny w procedurze oceny ekologicznej. Na przykładzie wybranego budynku użyteczności publicznej
Dr inż. Lucyna Korona, inż. Mateusz Grubczyński, Błędy i nieprawidłowości w procesie produkcyjnym prefabrykowanych płyt ściennych
13.00-14.00 – Lunch
14.00-16.30 – C. d. obrad – sala 3C
Dr inż. Romuald Kromplewski, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Pociągi dużych prędkości
Dr inż. Agnieszka Derezińska, mgr inż. Andrzej Rutz, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Zastosowanie termowizji w określaniu stopnia zawilgocenia ścian budynków
Dr Adriana Wawrzyniak, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego, Uniwersytet Jagielloński, Synchrotron Solaris a Nowoczesne Źródło Światła dla Polskiej Nauki
Imprezy towarzyszące:
9.00-13.00 Warsztaty Wielokulturowość w rękodziele artystycznym, prowadzenie: Jolanta Surma i Kamila Dominikowska
11.00-12.00 Symulacja rozprawy sądowej - Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila (przygotowany przez Klinikę Prawa studentów KPSW), sala rozpraw, bud. C
Manufaktura Młodych, czyli Strefa Działania Młodej Bydgoszczy
Zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Międzypokoleniowego Omega
Zjazd Historyczny Uniwersytetu Dzieci Alfa i Przedszkolnej Akademii Nauki i Zabawy
Akademia Spraw Publicznych Iuvenes Pro Publico Bono
Warsztaty literackie dla dzieci
Warsztaty i dyskusje w ramach Pracowni Mentoringu Rozwojowego


* Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie


 


 


 


 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand