Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Rodzinny Piknik Biegowy w ramach Festynu - Polonia dla Hospicjum

Gdzie?
Rodzinny Piknik Biegowy w ramach Festynu - Polonia dla Hospicjum

Stowarzyszenie „Biało-Czerowne Pokolenie”, Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz oraz Polonia Bydgoszcz Sekcja Lekkoatletyczna im. Klemensa Biniakowskiego pragną zaprosić Państwa do udziału w Rodzinnym Pikniku Biegowym, podczas którego odbędą się biegi dziecięco-młodzieżowe i sztafety par. Impreza bedzie miała miejsce w sobotę 24 czerwca 2017 roku na Stadionie Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy (wejście dla Uczestników przez pomieszczenia KP Polonii od strony trybuny głównej), w godzinach od 08.30 do 11.30. Wydarzenie jest częścią Festynu "Polonia dla Hospicjum"


 Czerwiec jest miesiącem szczególnie ważnym dla dzieci - nie tylko ze względu na Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale także koniec roku szkolnego i początek wakacji. Dlatego przygotowaliśmy wydarzenie mające na celu umożliwienie aktywnego rozpoczecia czasu wolnego dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom, opiekunom, przyjaciołom i znajomym. Przy tej okazji chcemy także pamiętać o najmłodszych, którzy codziennie zmagają się z ciężkimi chorobami. Stowarzyszenie "Biało Czerwone Pokolenie" od kilku lat współpracuje z NZOZ Dom Sue Ryder prowadzącym m. in. Hospicjum Domowe Dla Dzieci, gdzie opieką otaczane są dzieci z ciężkimi zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, postępującymi chorobami metabolicznymi i neurologicznymi oraz nowotworowymi. Uczestnicy Pikniku wesprą poprzez opłatę startową Hospicjum Domowe, całość wpisowego zostanie przeznaczona na zakup potrzebnego sprzetu medycznego i lekarstw. Pragniemy dodać, że niektórzy podopieczni Hospicjum będą razem znami!


 Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, mamy nadzieję, że Piknik dostarczy wielu dobrych wrażeń sportowych oraz, że skorzystają Państwo z licznych atrakcji toważących Festynowi


 Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej w regulaminie, także odnośnie zasad zapiów i wnoszenia opłat


 Tutaj można pobrać karty zgłoszeniowe oraz oświadczenie rodziców/opiekunów dla osób niepełnoletnich


https://we.tl/NVTYjz97Em


Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres polonia.sla@gmail.com do wtorku 20 czerwca


 Rodzinny Piknik Biegowy – biegi dziecięco-młodzieżowe oraz sztafety par w ramach Festynu charytatywnego „Polonia dla Hospicjum”


 


Regulamin


 I Organizatorem jest:


 1. Stowarzyszenie „Biało Czerwone Pokolenie”


 2. KP Polonia Bydgoszcz


 3. Polonia Bydgoszcz Sekcja Lekkoatletyczna im. Klemensa Biniakowskiego


 II Partnerem jest


 1. NZOZ Dom Sue Ryder


 III Cel


 1. Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin, przyjaciół i znajomych


 2. Integracja mieszkańców Bydgoszczy i regionu


 3. Zbiórka środków na zakup sprzętu medycznego i lekarstw dla Hospicjum Domowego Dla Dzieci prowadzonego przez NZOZ Dom Sue Ryder


 4. Promowanie idei wzajemnej pomocy


 5. Przybliżenie uczestnikom sportowego i społecznego dorobku Polonii Bydgoszcz


 IV Miejsce i termin


 1. Stadion Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Sportowa 2 Bydgoszcz (tor żużlowy – ok. 350 m)


 2. 24 czerwca 2017 r.


 3. Początek Pikniku godz. 8.30 zakończenie godz. 11.30 (biegi 9.00-11.20)


 4. Wejście na teren imprezy


 a) Uczestnicy Pikniku oraz opiekunowie będą wchodzić na tor żużlowy przez pomieszczenia KP Polonii Bydgoszcz (od strony trybuny głównej stadionu)


 b) Dla kibiców dostępna będzie trybuna główna stadionu


 V Przebieg wydarzenia


 1. W pierwszej części Pikniku odbędą się biegi dziecięco-młodzieżowe (K i M) w kategoriach:


 DM0 – 0-5 lat (2017-2012) – dystans ok. 350 m (1 okrążenie toru)


DM1 – 6-7 lat (2011-2010) – dystans ok. 525 m (1,5 okrążenia toru)


DM2 – 8-9 lat (2009-2008) - dystans ok. 700 m (2 okrążenia toru)


DM3 – 10-12 lat (2007-2005) – dystans ok. 1050 m (3 okrążenia toru)


DM4 – 13-15 lat (2004-2002) – dystans ok. 1400 m (4 okrążenia toru)


 2. W drugiej części Pikniku odbędzie się sztafety par


 3. W sztafetach może wystartować maksymalnie 40 par (mix – kobieta i mężczyzna). Decyduje kolejność zgłoszeń


 4. Rywalizacja będzie się odbywać na dystansie ok. 1400 m – 4 okrążenia toru, osoba startująca jako pierwsza z pary pokonuje 1 i 3 okrążenie, druga osoba odpowiednio 2 i 4 okrążenie


 5. Podczas pierwszej części rywalizacji odbędzie się 8 biegów z udziałem 5 par w każdym, o udziale w poszczególnych biegach zadecyduje kolejność zgłoszeń (pierwsze 8 zostanie przypisana do pierwszych pozycji w grupach startowych, kolejne 8 do drugich pozycji itd.)


 6. Drugim etapem będą 3 biegi półfinałowe z udziałem 6 par w każdym, do których awansują pary, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w swoich biegach oraz 2 pary z najlepszymi czasami na trzeciej pozycji


 7. W finale wystąpi 6 par, awansują do niego po dwie drużyny z każdego półfinału


 8. Czas uzyskany przez pary będzie mierzony za pomocą stoperów


 VI Uczestnictwo w Pikniku


 1. Uczestniczyć w sztafecie może osoba, która ukończyła 16 rok życia (2001), pod warunkiem, że pozawala jej na to stan zdrowia i nie są jej znane jakiekolwiek przeciwwskazania


 2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia będą mogły uczestniczyć w Pikniku jedynie pod opieką osoby pełnoletniej (osoby, które nie skończyły osiemnastego roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie od rodzica lub opiekuna prawnego, w którym ten wyraża zgodę na uczestnictwo oraz potwierdza: brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w Pikniku oraz świadomość ryzyka wynikającego z możliwych konsekwencji aktywności fizycznej w czasie zawodów sportowych)


 3. Aby wziąć udział w Pikniku należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres polonia.sla@gmail.com najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 r (w przypadku sztafet decyduje kolejność zgłoszeń)


 4. Należy dokonać opłaty startowej w wysokości 5 zł – dla każdego Uczestnika biegów dziecięco-młodzieżowych oraz 20 zł dla każdego Uczestnika sztafety (40 zł – para), najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 r. na konto Stowarzyszenia Biało Czerwone Pokolenie 93 1050 1139 1000 0090 3115 8596 W tytule należy wpisać:


 a) Dzieci i młodzież: „Polonia dla Hospicju – DM oraz imię i nazwisko Uczestnika”


 b) Sztafety par: „Polonia dla Hospicjum– Sztafeta oraz imiona i nazwiska Uczestników”


 Całość opłaty startowej zostanie przekazana NZOZ Dom Sue Ryder prowadzonemu przez Pallmed Sp. z o.o, ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz – Hospicjum Domowe Dla Dzieci, na zakup sprzętu medycznego i leków


 5. Uczestnicy będą musieli podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz potwierdzenie świadomości ryzyka wynikającego z możliwych konsekwencji aktywności fizycznej w warunkach jakie stwarza tor żużlowy. Organizator zaleca wykonanie profilaktycznych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w Pikniku oraz posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)


 6. Uczestnik Pikniku bierze w nim udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w nim wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci)


 VII Świadczenia


 1. Każdy Uczestnik będzie mógł skorzystać z punktu z napojami, owocami i słodyczami


 2. Organizator zapewnia dostęp do szatni, jednak za rzeczy pozostawione w niej odpowiedzialność ponoszą Uczestnicy


 VIII Postanowienia końcowe


 1. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających na terenie wydarzenia jest całkowicie zabronione


 2. Należy przestrzegać zasad porządku publicznego oraz stosować się do poleceń służb porządkowych, organizatorów i wolontariuszy. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które nie będą przestrzegać porządku publicznego oraz stosować się do regulaminu Pikniku


 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez Organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonywania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce


 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny, jednakże szczególną podstawą do tego mogą być warunki atmosferyczne, w wyniku których nie będzie możliwości użytkowania toru żużlowego


 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w regulaminie, co będzie podawał do publicznej wiadomości. Jego ostateczna interpretacja należy do Organizatora


 W celu uzyskania dodatkowych informacji przed rozpoczęciem Pikniku można skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem profili na portalu społecznościowym Facebook lub pod adresem mailowym polonia.sla@gmail.com

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand