Przedstawiamy Państwo propozyje sześciu tras rowerowych (niektóre z wariantami) - wypraw za Bydgoszcz. W 2023 r., na zlecenie Bydgoskiego Centrum Informacji, przeprowadzono audyt wybranych tras. Trasy wymagają komentarzy/objaśnień. 

Wykonawca audytu - Jakub Brągiel  

Przedstawione informacje mają charakter orientacyjny. Zaleca się ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania w tracie jazdy. 

Trasa rowerowa Bydgoszcz-Koronowo-Bydgoszcz

Początek: Stary Rynek w Bydgoszczy

Cel: Rynek w Koronowie

Koniec: Stary Rynek w Bydgoszczy

Odległość: 52,0 km

Przewyższenia: 220 m w górę, 220 m w dół

Poziom trudności: średnio/umiarkowana

Trasa o średnim/umiarkowanym stopniu trudności, odpowiednia dla każdego użytkownika roweru, który jest w stanie pokonać dłuższą trasę. Przejazd drogami o utwardzonych
nawierzchniach, głównie asfaltowych lub wyłożonych kostką brukową; fragmenty drogami żwirowymi/gruntowymi o dobrej jakości.

Rodzaje dróg wg kategorii:

49,5 km – drogi dla rowerów
ok. 435 m – chodniki
ok, 950 m – drogi miejskie
ok. 1,1 km – drogi zamiejskie (asfaltowe)

Specyfika nawierzchni:

ok. 0,9 km – drogi gruntowe
ok. 9,7 km – drogi szutrowe (zagęszczona, ubita nawierzchnia szutrowa/żwirowa)
ok. 5,4 km – drogi brukowe lub wyłożone kostką, częściowo z możliwością pokonania
chodnikiem przebiegającym wzdłuż drogi
ok. 35,7 km – asfalt, płyty
ok. 300 m – inna twarda nawierzchnia

Trasa rowerowa Bydgoszcz-Nakło

Początek: Stary Rynek w Bydgoszczy

Koniec: Rynek w Nakle nad Notecią

Odległość: 30,1 km

Przewyższenia: 100 m w górę, 80 m w dół

Poziom trudności: łatwa

Trasa o niskim stopniu trudności, odpowiednia dla każdego użytkownika roweru i poziomu sprawności. Przejazd drogami o utwardzonych nawierzchniach, głównie asfaltowych lub wyłożonych kostką brukową; fragmenty drogami żwirowymi/gruntowymi o dobrej jakości.

Rodzaje dróg wg kategorii:

24,8 km – drogi dla rowerów
ok. 0,8 km – chodniki
ok. 0,5 km – utwardzone drogi gruntowe
ok, 2,2 km – drogi miejskie
ok. 1,73 km – drogi zamiejskie (asfaltowe)

Specyfika nawierzchni:

ok. 0,5 km – drogi gruntowe
ok. 3,4 km – drogi brukowe lub wyłożone kostką, częściowo z możliwością pokonania
chodnikiem przebiegającym wzdłuż drogi
ok. 1,4 km – chodniki
ok. 21,5 km – asfalt, płyty
ok. 4,77 km – inna twarda nawierzchnia

Trasa rowerowa Stary Rynek-Myślęcinek

Początek: Stary Rynek w Bydgoszczy

Koniec: Zbieg ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej

Opcjonalnie: parking w Myślęcinku nieopodal ulicy Sądeckiej i Ogrodu Zoologicznego

Odległość: ok. 3,7 km (opcjonalnie: 5,2 km)

Przewyższenia: 20 m w górę (30 m w górę, 10 m w dół)

Poziom trudności: średnia

Trasa o średnim stopniu trudności, odpowiednia dla każdego użytkownika roweru i poziomu sprawności. Trudność nie wynika z uwarunkowań technicznych, a jedynie z konieczności
poruszania się w ciągu ruchliwej ulicy Gdańskiej – zatłoczone chodniki, ruchliwa jezdnia (część trasy przebiega w ciągu jezdni na zasadach ogólnych).

Rodzaje dróg wg kategorii:

2,3 km – drogi dla rowerów (opcjonalnie: 3,8 km)
ok. 0,4 km – chodniki/deptak
ok. 1 km – drogi miejskie

Specyfika nawierzchni:

Trasa przebiega w całości drogami o nawierzchni asfaltowej / wyłożonej równymi
płytami lub kostką.

Wariant II A (w dalszej części tekstu)

Początek: Stary Rynek w Bydgoszczy

Koniec: Zbieg ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej

Odległość: ok. 5,8 km

Przewyższenia: 30 m w górę, 20 m w dół

Poziom trudności: łatwa

Rodzaje dróg wg kategorii:

2,7 km – drogi dla rowerów (opcjonalnie: 3,8 km)
ok. 550 m – chodniki/CPR
ok. 1,7 km – droga leśna (o twardej nawierzchni)
ok. 1 km – drogi miejskie

Specyfika nawierzchni:

4,2 km – drogi o nawierzchni asfaltowej/wyłożone płytami/kostką
1,7 km – drogi leśne o twardej nawierzchni (ubity dukt leśny, fragment szutrowy)

Wariant II B (w dalszej części tekstu)

Początek: Stary Rynek w Bydgoszczy

Koniec: Zbieg ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej

Odległość: ok. 5,9 km

Przewyższenia: 30 m w górę, 10 m w dół

Poziom trudności: łatwa

Wariant II B różni się od wariantu II A tym, że zmienia się przebieg przy skrzyżowaniu ulic Zaświat i Artyleryjskiej. Nie należy jechać prosto, lecz skręcić w DDR w ciągu ulicy Artyleryskiej i dalej kontynuować drogą wzdłuż ulicy Gdańskiej, jak w wariancie I.

Trasa rowerowa Bydgoszcz (Stary Fordon)-Ostromecko

Początek: Rynek w Starym Fordonie

Koniec: Ostromecko (Zespół Pałacowo-Parkowy)

Odległość: ok. 5 km

Przewyższenia: 40 m w górę, 20 m w dół

Poziom trudności: średnia

Trasa o średnim stopniu trudności, odpowiednia dla każdego użytkownika roweru i poziomu sprawności. Przejazd głównie drogami o utwardzonych nawierzchniach, częściowo
utwardzonymi drogami leśnymi (wzdłuż szlaku rowerowego), miejscami piaszczystymi. Początek trasy jezdniami na zasadach ogólnych, ze względu na ograniczenia architektoniczne
Mostu Fordońskiego i infrastrukturę zalecany przejazd ciągiem pieszym po lewej stronie mosty.

Rodzaje dróg wg kategorii:

ok. 2 km – drogi dla rowerów (w tym odcinek ciągu pieszego na Moście Fordońskim)
ok. 1,3 km – ulice
ok. 1,6 km – utwardzone drogi leśne (częściowo piaszczyste)
ok. 100 m – inne drogi

Specyfika nawierzchni:

ok. 3,3 km – drogi asfaltowe lub wyłożone kostką brukową
ok. 0,6 km – ubita droga szutrowa
ok. 1 km – droga gruntowa utwardzona, częściowa piaszczysta
ok. 100 m – inna twarda nawierzchnia

Trasa rowerowa Myślęcinek-Stary Fordon (rynek i nabrzeże)

Początek: LPKiW Myślęcinek

Koniec: Rynek w Starym Fordonie

Odległość: 12,2 km

Przewyższenia: 40 m w górę, 60 m w dół

Poziom trudności: łatwa

Trasa o niskim stopniu trudności, odpowiednia dla każdego użytkownika roweru i poziomu sprawności. Przejazd drogami o zróżnicowanej nawierzchni, w tym drogami leśnymi (głównie twardymi).

Rodzaje dróg wg kategorii:

ok. 6,6 km – drogi dla rowerów
ok. 4,3 km – drogi oznaczone jako szlak rowerowy (leśne/parkowe)
ok. 0,5 km – drogi gruntowe
ok. 750 m – drogi miejskie

Specyfika nawierzchni:

ok. 4 km – drogi leśne i szutrowe (fragmenty lekko piaszczyste)
ok. 8,1 km – drogi asfaltowe (o zróżnicowanej jakości) i wyłożone kostką
ok. 200 m – drogi różne (np. ścieżki łączące fragmenty trasy)

Trasa rowerowa Bydgoszcz-Piecki/Chmielniki

Początek: Stary Rynek w Bydgoszczy

Koniec: Jezioro Jezuickie nieopodal Bydgoszczy

Odległość: ok. 17 km

Przewyższenia: 110 m w górę, 70 m w dół

Poziom trudności: średniotrudna

Trasa o średnim stopniu trudności, odpowiednia dla trochę bardziej doświadczonych użytkowników rowerów. Przejazd drogami o zróżnicowanym charakterze – w obrębie miasta
drogi asfaltowe lub pokryte kostką, poza miastem drogi asfaltowe niskiej jakości, wyłożone płytami betonowymi, szutry, drogi leśne, miejscami piaszczyste.

Rodzaje dróg wg kategorii:

ok. 3,3 km – drogi dla rowerów
ok. 4,3 km – utwardzone drogi gruntowe
ok. 5 km – drogi miejskie i zamiejskie (asfaltowe)
ok. 4,4 km – drogi leśne i ścieżki

Specyfika nawierzchni:

patrz wyżej (wg kategorii)

Trasy zostały przedstawione na mapce orientacyjnej (warstwowo)
kliknij tutaj, żeby otworzyć mapę w nowym oknie

Na mapie zostały również przedstawione wybrane atrakcje turystyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z (dodatkowych narzędzi - przedstawiających infrastrukturę rowerową - do planowania wypraw rowerowych):

Mapa powiatu bydgoskiego (2023)

Mapa poglądowa z lokalizacją istniejących oraz planowanych dróg rowerowych (marzec 2023)